Absolwent stosunków międzynarodowych Print
DATE_FORMAT_LC2

Absolwenci stosunków międzynarodowych wbrew pozorom mają dużo możliwości w kwestii wyboru zawodu. W zależności od tego, jaką wybierze się specjalizację, można pracować w:

  • placówkach samorządu terytorialnego (współpraca z jednostkami samorządu terytorialnego innych państw,pozyskiwanie funduszy UE);
  • policji;
  • wojsku;
  • ministerstwie spraw zagranicznych;
  • ambasadach i innych placówkach dyplomatycznych;
  • przedsiębiorstwach, szczególnie tych zajmujących się wymianą z zagranicą.
  • instytucjach i urzędach Unii Europejskiej oraz innych organizacji międzynarodowych (sekretariat ONZ zatrudnia kilkanaście tys. osób z całego świata)
  • biurach podróży i hotelach
  • w redakcjach wszelkiego typu (jako zagraniczny korespondent)

Absolwenci stosunków międzynarodowych I stopnia mogą studiować dalej nie tylko stosunki międzynarodowe, lecz także politologię, historię itp. Działa to także w przeciwnym kierunku - absolwenci różnych kierunków mogą robić studia magisterskie na stosunkach międzynarodowych.