Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Po szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Premier Donald Tusk wziął udział w szczycie państw Grupy Wyszehradzkiej. Szefowie rządów Polski, Czech, Słowacji i Węgier rozmawiali o polityce energetycznej Unii Europejskiej i sytuacji gospodarczej. Premier podkreślił znaczenie solidarności w działaniu Grupy.

Donald Tusk podkreślił zaangażowanie Grupy Wyszehradzkiej w rozwój integracji europejskiej. - Cieszę się, że entuzjazm proeuropejski, wiara i przekonanie, że Europa powinna być otwarta dla tych którzy podzielają nasze wartości nie wygasł i że ten entuzjazm w Grupie Wyszehradzkiej jest wyraźniejszy niż w wielu innych miejscach w Europie – dodał. Premier wyraził również przekonanie, że węgierska i polska prezydencja dadzą mocniejszy impuls integracyjny. – Mam nadzieję, że osiągniemy dobry finał jeśli chodzi o Chorwację. Jest realna szansa, że postawimy krok w relacjach z Ukrainą – powiedział.

Szef rządu przypomniał również o solidarności państw Grupy Wyszehradzkiej z Białorusią. – Dzisiaj premierzy zgromadzeni w Bratysławie dają wyraźny znak, że Europejczycy, którzy za swoje przekonania siedzą w więzieniach, gdziekolwiek żyją, mogą liczyć także na naszą solidarność – podkreślił.

Donald Tusk zapewnił ponadto, że państwa Grupy Wyszehradzkiej wspólnie pracują na rzecz wzmacniania wspólnotowych instytucji w Unii Europejskiej. – Wiemy, że wspólna Europa to muszą być fakty, a nie idee i slogany. Instytucje europejskie mogą liczyć na wsparcie Grupy Wyszehradzkiej – podkreślił.

Szczyt odbył się z okazji 20. rocznicy istnienia Grupy Wyszehradzkiej. Oprócz premierów Czech, Polski, Słowacji i Węgier wzięli w nim udział szefowie rządów Niemiec, Austrii i Ukrainy. Podczas szczytu podpisana została również deklaracja rocznicowa.

***
Grupa Wyszehradzka (GW, V4) jest elastycznym mechanizmem współpracy i trwałym elementem polityki zagranicznej czterech państw: Czech, Słowacji, Węgier i Polski. Współpraca opiera się na trwającym rok przewodnictwie oraz spotkaniach przedstawicieli czterech krajów członkowskich na różnym szczeblu. Kraj sprawujący prezydencję opracowuje program współpracy. Okres przewodnictwa wyznaczają doroczne, oficjalne spotkania premierów. Współpraca wewnątrz Grupy Wyszehradzkiej obejmuje dialog polityczny (spotkania prezydentów, premierów, parlamentarzystów) oraz działania resortów i władz regionalnych. Kraje współpracują w takich dziedzinach, jak: polityka zagraniczna i obronna, infrastruktura i transport, gospodarka, ochrona środowiska, problematyka społeczno-kulturalna. Główną formą kooperacji są konsultacje międzyresortowe, w wyniku których powstają wspólne programy działań, realizowane przez zainteresowane ministerstwa i urzędy. Współpraca z państwami trzecimi w formule GW + dotyczy przede wszystkim państw w regionie Europy Środkowo-Wschodniej i Południowo-Wschodniej. Ostatni szczyt Premierów państw V4 odbył się 20 lipca 2010 r. w Budapeszcie. Szefowie rządów V4 spotykali się także przy okazji Rady Europejskiej.


Obecnie prezydencję w Grupie sprawuje Słowacja.