Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Polsko-izraelskie konsultacje międzyrządowe PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

W środę, 23 lutego br., premier Donald Tusk uda się z dwudniową wizytą do Jerozolimy, gdzie weźmie udział w I sesji dialogu międzyrządowego Polska-Izrael.

Donald Tusk spotka się z premierem Izraela Benjaminem Netanyahu. Podczas sesji plenarnej pod przewodnictwem obu premierów delegacje rządowe będą rozmawiały o współpracy w zakresie kultury, edukacji, ochrony zdrowia i wojskowości. Tematem spotkania będzie także współpraca gospodarcza, w tym w szczególności w dziedzinie surowców energetycznych. Istotnym tematem poruszanym podczas konsultacji będzie program wymiany młodzieży, któremu patronują obaj premierzy.

Donald Tusk i Benjamin Netanyahu będą również rozmawiali o aktualnej sytuacji międzynarodowej, w tym o sytuacji w regionie bliskowschodnim.

W konsultacjach międzyrządowych ze strony polskiej udział wezmą przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz  środowiska. W rozmowach udział weźmie także Pełnomocnik Rządu do Spraw Dialogu Międzynarodowego Władysław Bartoszewski.

Planuje się, że efektem I sesji dialogu będzie podpisanie m.in. umowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny na lata 2011–2015, wspólnej deklaracji w zakresie polityki zarządzania i technologii w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i zrównoważonej energii, wspólnej deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie wymiany młodzieży, programu wykonawczego na lata 2011-2014 do umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, wspólnej deklaracji dotyczącej rozwoju dwustronnej współpracy obronnej.

Podczas dwudniowej wizyty w Izraelu premier spotka się też z szefową opozycji Tzipi Livni.