Pierwszy dzień wizyty premiera w Izraelu Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Podczas pierwszego dnia wizyty w Izraelu premier Donald Tusk spotkał się z szefem izraelskiego rządu Benjaminem Netanyahu.

Premierzy odbyli rozmowę „w cztery oczy”. Jej głównym tematem była sytuacja w rejonie Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. - To jest moment wielkiej próby dla nas wszystkich. Dostrzegamy szczególną rolę Izraela - podkreślił szef polskiego rządu. Donald Tusk zaznaczył, że ważne jest szukanie w regionie zarówno wolności i demokracji, dla ludzi którzy jej pragną, jak i stabilności i bezpieczeństwa.

Premier przypomniał również poprzednie spotkania rządów obu państw. - Te spotkania potwierdzają, że Polska i Izrael wyciągają w najmądrzejszy z możliwych sposobów lekcje z historii wzajemnych relacji - powiedział.

Przed spotkaniem szefów rządów, minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski podkreślił znaczenie stale rosnącej współpracy pomiędzy krajami. - Polska i Izrael mają tradycyjne związki historyczne, ale jesteśmy również coraz bliższymi partnerami gospodarczymi. Agenda konsultacji jest bogata, a czas nieprzypadkowy. Na Bliskim Wschodzie dzieje się więcej niż byśmy sobie życzyli. Strona izraelska jest w tych sprawach dobrze poinformowana. Jej punkt widzenia jest dla nas istotny - powiedział.

Jutro odbędzie się dalszy ciąg rozmów premierów, a także sesja plenarna z udziałem delegacji rządowych obu państw. Tematami będą współpraca w zakresie kultury, edukacji i wymiany młodzieży, ochrony zdrowia i wojskowości, a także współpraca gospodarcza, w tym w szczególności w dziedzinie surowców energetycznych.

W konsultacjach międzyrządowych ze strony polskiej biorą udział przedstawiciele ministerstw spraw zagranicznych, obrony narodowej, zdrowia, edukacji narodowej, kultury i dziedzictwa narodowego oraz  środowiska. W rozmowach udział weźmie także Pełnomocnik Rządu do Spraw Dialogu Międzynarodowego Władysław Bartoszewski.

Podczas konsultacji planowane jest podpisanie m.in. umowy o współpracy w dziedzinie ochrony zdrowia i medycyny na lata 2011–2015, wspólnej deklaracji w zakresie polityki zarządzania i technologii w dziedzinie zaopatrzenia w wodę i zrównoważonej energii, wspólnej deklaracji dotyczącej współpracy w zakresie wymiany młodzieży, programu wykonawczego na lata 2011-2014 do umowy o współpracy kulturalnej, naukowej i oświatowej, a także wspólnej deklaracji dotyczącej rozwoju dwustronnej współpracy obronnej.