Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Okręt "Czernicki" weźmie udział w operacji przeciwterrorystycznej NATO PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Prezydent Bronisław Komorowski, na wniosek Prezesa Rady Ministrów, wydał postanowienie o użyciu Okrętu Rzeczypospolitej Polskiej Kontradmirał Xawery Czernicki, jako Polskiego Kontyngentu Wojskowego w składzie Stałego Zespołu Sił Obrony Przeciwminowej NATO w operacji przeciwterrorystycznej „ACTIVE ENDEAVOUR”, prowadzonej na Morzu Śródziemnym w okresie od 14 marca do 18 czerwca 2011 r.

ORP CZERNICKI od 1 lutego do 30 czerwca br. pełni dyżur w składzie Sił Odpowiedzi NATO. Biorąc udział w operacji „ACTIVE ENDEAVOUR”, prowadzonej przez NATO od 26 października 2001 roku na podstawie art. 5. Traktatu Północnoatlantyckiego, wprowadzonego w życie w odpowiedzi na atak terrorystyczny na USA 11 września 2001 r., będzie głównie odpowiadał za zapewnienie dowodzenia, wsparcia logistycznego i medycznego jednostek Zespołu Obrony Przeciwminowej oraz udział w patrolowaniu akwenów i szlaków komunikacyjnych Morza Śródziemnego.

W związku z sytuacją operacyjną na Morzu Śródziemnym, będącą następstwem kryzysu w krajach Afryki Północnej, należy podkreślić, że ewentualne użycie CZERNICKIEGO w innej operacji sojuszniczej niż „ACTIVE ENDEAVOUR”, w tym rejonie lub do innych zadań w ramach tejże operacji, wymagałoby odrębnego postanowienia Prezydenta.

W ramach przygotowywania wydanego postanowienia poddano szczegółowej analizie zachodzącą w tym przypadku złożoną sytuację jednoczesnego pełnienia dyżuru bojowego poza granicami państwa w składzie zgrupowania sojuszniczych sił reagowania (Siły Odpowiedzi NATO) oraz uczestniczenia w operacji przeciwterrorystycznej i utrzymaniu gotowości do udziału w ewentualnej innej operacji bojowej zgodnie z przeznaczeniem takich sił. Obowiązujące regulacje wystarczają dla zgodnych ze stanem faktycznym rozstrzygnięć, aczkolwiek należy doprecyzować procedurę decyzyjną, z jednoznaczną interpretacją rozróżniania w takich sytuacjach ustawowych kategorii „pobytu” i „użycia” wojsk poza granicami państwa, w stosunku do których obowiązują inne prawne reguły decydowania.

Zwierzchnik Sił Zbrojnych oczekuje również znowelizowania zasad dotyczących świadczeń finansowych dla żołnierzy i cywilnego personelu SZ RP w związku z udziałem w misjach poza granicami kraju tak, aby ustanowić klarowną i zróżnicowaną w zależności od rodzaju i charakteru misji (w tym także z uwzględnieniem wydzielania wojsk do dyżurów bojowych w ramach sojuszniczych sił reagowania) siatkę świadczeń.

Za konieczne uznano ponadto wcześniejsze przygotowywanie i podejmowanie decyzji o użyciu wojsk poza granicami państwa (z uwzględnieniem także wcześniejszego informowania struktur Prezydenta RP o tego typu zamiarach).