Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Polsko-koreańska współpraca atomowa PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Polsko-koreańska współpraca atomowaPolsko-koreańska współpraca na rzecz rozwoju energetyki jądrowej oraz możliwości dalszego zwiększania obrotów handlowych były głównymi tematami rozmów wiceminister gospodarki Hanny Trojanowskiej z Young June Park, wiceministrem handlu i energii Republiki Korei. Spotkanie odbyło się 11 marca 2011 r. w Warszawie.

Pełnomocnik Rządu ds. Polskiej Energetyki Jądrowej przedstawiła stan przygotowań do uruchomienia w Polsce pierwszej elektrowni jądrowej. – 22 lutego 2011 r. Rada Ministrów przyjęła przygotowany przy współpracy MG projekt nowelizacji ustawy Prawo atomowe. Określa ona wymogi bezpieczeństwa budowy i eksploatacji obiektów jądrowych na najwyższym osiągalnym poziomie – wyjaśniła. Podkreśliła również że zaawansowane są także prace nad Programem Polskiej Energetyki Jądrowej. – Zakładamy, że dokument ten zostanie zatwierdzony przez rząd do końca I półrocza 2011 r. – dodała wiceminister Trojanowska.

Jak poinformował minister Young June Park, w Korei działa obecnie 20 elektrowni jądrowych. - Budujemy także kolejną siłownię tego typu. Ceremonię otwarcia zaplanowaliśmy na 12 marca br. – powiedział. Zapewnił, że Korea gotowa jest podzielić się z Polską swoją wiedzą i doświadczeniem w tej dziedzinie.

W opinii wiceminister Trojanowskiej, impulsem do rozwoju współpracy między oboma krajami jest także „Umowa o wolnym handlu między Unią Europejską a Republiką Korei”. Ułatwi ona wzajemny dostęp do rynków, towarów i usług. - Jestem przekonana, że przyniesie korzyści obu stronom oraz przyczyni się do dalszego zacieśniania unijno-koreańskiej, a co za tym idzie polsko-koreańskiej, współpracy gospodarczej – powiedziała.

Zdaniem ministra Young June Park, Polska jest dla Korei bardzo obiecującym partnerem biznesowym w Europie. – Koreańskie firmy są bardzo aktywne na polskim rynku – powiedział. Kolejne inwestycje w naszym kraju zapowiadają LG Display (elektronika), Mando (motoryzacja), Daewoo International (energia wiatrowa), Topfield (elektronika), Daewon Kang Up (motoryzacja).

Równolegle z rozmowami ministrów, odbyło się drugie polsko-koreańskie seminarium poświęcone energetyce jądrowej. Spotkanie zostało zorganizowane w związku z podpisanym w ub.r. Memorandum o współpracy w dziedzinie pokojowego wykorzystania energii jądrowej. Dzięki deklaracji Polska może korzystać z doświadczeń Korei w dziedzinie budowy, uruchomiania i eksploatacji elektrowni atomowych, zagospodarowania wypalonego paliwa i odpadów promieniotwórczych oraz kształcenia kadr i komunikacji społecznej.

Specjaliści z korporacji elektroenergetycznej KEPCO (Korea Electric Power Corporation), Koreańskiego Instytutu Bezpieczeństwa Jądrowego (Korea Institute of Nuclear Safety), Przedsiebiorstwa Zagospodarowania Odpadów Promieniotwórczych (Korea Radioactive Waste Management) przedstawili m.in. problematykę bezpieczeństwa jądrowego oraz roli i umocowania urzędu regulatora oraz udziału przemysłu krajowego.

***

Republika Korei jest ważnym partnerem gospodarczym Polski, drugim po Chinach partnerem handlowym w Azji. W ciągu ostatnich kilkunastu lat nasze obroty handlowe wzrosły do poziomu 3,6 mld euro w 2010 r.