Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa wkracza w fazę realizacji PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Połączenie elektroenergetyczne Polska-Litwa wkracza w fazę realizacji- Most elektroenergetyczny Polska-Litwa pozwoli w pełni zintegrować bałtycki rynek energii elektrycznej z rynkiem Unii Europejskiej - powiedział wicepremier, minister gospodarki Waldemar Pawlak. 11 marca 2011 r. PSE Operator i Instytut Nafty i Gazu podpisały w MG umowę na dofinansowanie projektu z funduszy europejskich.

Umowa dotyczy dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko projektu Budowa stacji 400/220/110 kV Ołtarzew. Całkowity koszt realizacji przedsięwzięcia to ponad 276 mln zł. Inwestycja ta jest częścią projektu Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa. Zgodnie z zapisami umowy beneficjent, Polskie Sieci Elektroenergetyczne Operator S.A., uzyska w ramach PO IiŚ dofinansowanie w wysokości przeszło 116 mln zł.

Jak podkreślił wicepremier Pawlak, projekt ten ma duże znaczenie dla bezpieczeństwa energetycznego kraju, zwłaszcza jego północno-wschodniej części. - Połączenie elektroenergetyczne Polska – Litwa wpisuje się ponadto w unijną politykę poprawy funkcjonowania transeuropejskich sieci energetycznych - podkreślił wiceszef rządu.  Dodał, że połączenie umożliwi też handel energią pomiędzy Polską i państwami bałtyckimi.

To druga umowa podpisana tego dnia przez PSE Operator dotycząca rozwoju połączeń transgranicznych. Pierwsza, zawarta z niemieckim operatorem 50Hertz Transmission umożliwi zrealizowanie trzeciego połączenia między systemami przesyłowymi Polski i Niemiec. Oba połączenia są częścią przedsięwzięcia KE w ramach „Baltic Energy Market Interconnection Plan”.

***

Projekt budowy Mostu elektroenergetycznego pomiędzy Polską a Litwą został przewidziany w Priorytecie XI Bezpieczeństwo energetyczne w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Połączenie Polska – Litwa jest również elementem tzw. Pierścienia Bałtyckiego i zostało uznane za priorytetowy projekt UE w ramach transeuropejskich sieci energetycznych (TEN-E).