Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Czy Białorusi grozi bankructwo? PDF Print Email
Aktualności
DATE_FORMAT_LC2

Po okresie recesji związanym z rozpadem Związku Radzieckiego gospodarka białoruska od 1996 roku przeżywała okres wzrostu. Głównymi gałęziami gospodarki są przemysł oraz rolnictwo. Należy wspomnieć, iż rozwój umożliwiają w dużej mierze kredyty zaciągane przez Białoruś od Rosji. Nadmierne wydatki uszczuplające rezerwy walutowe oraz brak reform ułatwiających inwestycje w kraju doprowadziły do kryzysowej sytuacji. W ostatnich dniach świat obiegła informacja o prognozowanym bankructwie Białorusi. Bank Narodowy wprowadził podwójny kurs walut (ok.10 % odchylenie), co zapewne doprowadzi do dewaluacji waluty i wzrostu inflacji. Mieszkańcy Białorusi masowo wykupują towary, chcąc w ten sposób zabezpieczyć się przed spadkiem wartości rubla. Leonid Zaik, białoruski ekonomista uważa, że w tej sytuacji niezbędne jest zaciągnięcie ok. 3 mld kredytu od Rosji. Pożyczka udzielona byłaby na zasadach kredytowania podobnych do procedur Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mimo tego Rosja obawia się, że po otrzymaniu pieniędzy rząd Białorusi nie będzie chętny do przeprowadzenia refom. Jest to scenariusz prawdopodobny, biorąc pod uwagę ambicje polityczne Łukaszenki. Mimo braku możliwości wzięcia udziału w rosyjskich wyborach prezydenckich, chętnie widzi się on na Kremlu. W obliczu kryzysu i spadku zaufania społeczeństwa zwrot w kierunku Rosji może być ostatnią deską ratunku dla kariery politycznej prezydenta Białorusi. Najbliższe dni według obietnic rządu mają przynieść stabilizację waluty. Mimo tego, że Białorusi nie grozi scenariusz grecki, sytuacja jest poważna i powinna uświadomić konieczność reformowania gospodarki kraju.