Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Polska i Azerbejdżan partnerami biznesowymi PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Rozwój kontaktów ekonomicznych był głównym tematem rozmów Forum Gospodarczego Polska-Azerbejdżan, które odbyło się 6 czerwca 2011 r. w Warszawie. Ministerstwo Gospodarki reprezentował wiceminister Marcin Korolec.

- Polska i Azerbejdżan od lat prowadzą intensywny dialog handlowy – powiedział wiceszef MG, Marcin Korolec. – W 2010 r. nasze wzajemne obroty wyniosły 145 mln dol., co jednak nie do końca odpowiada możliwościom i potencjałowi gospodarczemu obu państw. Dzisiejsze spotkanie może przyczynić się do zwiększenia wymiany handlowej między naszymi krajam – dodał.

Zdaniem wiceministra ważną rolę odgrywa Polsko-Azerbejdżańska Międzyrządowa Komisja ds. Współpracy Gospodarczej, powołana w 2005 r. – Patrząc na to, jak liczna jest dziś delegacja Azerbejdżańskich przedsiębiorców można stwierdzić, że podczas spotkań udało nam się uwypuklić atuty Polski i zainteresować biznesmenów możliwością wejścia na nasz rynek – zauważył.

Jak zaznaczył wiceminister, jednym z elementów promocji gospodarczej jest program „Wspieranie polskiego eksportu poprzez udzielanie przez Bank Gospodarstwa Krajowego kredytów dla zagranicznych nabywców polskich towarów i usług”. Umożliwia on zaciągnięcie preferencyjnego kredytu przez zagraniczne firmy, zainteresowane zakupem polskich produktów lub technologii.

Wiceminister Korolec przypomniał również, że jednym z priorytetowych obszarów, jakim będzie zajmować się Polska podczas swojej Prezydencji w Radzie UE będzie wspólna polityka handlowa. – Jest dla nas niezwykle ważne, aby wykorzystać ten czas na gospodarcze wzmocnienie pozycji regionu Europy Środkowo-Wschodniej – podkreślił.

- Azerbejdżan coraz chętniej otwiera się na kontakty z Polską. W tym roku planujemy wydać polskim obywatelom około tysiąca wiz, to prawie czterokrotnie więcej niż jeszcze pięć lat temu – powiedział Ambasador Republiki Azerbejdżanu w Rzeczypospolitej Polskiej, Hasan Hasanov. – O tym, że stajemy się ważnymi partnerami biznesowymi świadczą planowane w tym roku spotkania prezydentów naszych krajów – podkreślił ambasador. Dodał, że 25 – 26 lipca 2011 r. prezydent Bronisław Komorowski uda się z wizytą do Azerbejdżanu, gdzie spotka się z prezydentem Ilhamem Alijewem. Rewizyta w Polsce odbędzie się jesienią tego roku. - Obu wydarzeniom będą towarzyszyć fora gospodarcze, podczas których przedsiębiorcy będą mieli okazję zaprezentować swoje firmy i zdobyć kontakty biznesowe – przypomniał.

***

Forum Gospodarcze Polska-Azerbejdżan zostało zorganizowane przez Departament Współpracy Dwustronnej MG. Udział w nim wzięli Wiceminister Przemysłu i Energetyki Republiki Azerbejdżanu Gulmammad Javadov oraz liczni przedstawiciele czołowych Azerbejdżańskich firm z takich obszarów jak przemysł rolno-spożywczy, technologie do produkcji w przemyśle spożywczym, maszyny i urządzenia dla rolnictwa, przemysł chemiczny, hutniczy, samochodowy i medyczny.