Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Unijna pomoc dla Grecji PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Uzgodnieniem głównych warunków nowego programu pomocowego dla Grecji zakończył się pierwszy dzień obrad Rady Europejskiej w Brukseli z udziałem premiera Donalda Tuska. Przywódcy polityczni ustalili m.in., że nowa pomoc dla Grecji będzie pochodzić zarówno z kasy publicznej, jak i ze źródeł prywatnych. Wezwali też Grecję do kontynuowania głębokich reform gospodarczych.

Tak, jak już wcześniej deklarował szef polskiego rządu, Polska jest gotowa uczestniczyć w pomocy dla Grecji w stopniu przewidzianym obowiązującymi unijnymi regulacjami. – Nasze stanowisko w tej sprawie nie zmieniło się– powiedział premier, po zakończeniu roboczej kolacji szefów państw i rządów.

Tematyka związana z kryzysem niemal całkowicie zdominowała pierwszą część Rady Europejskiej. W przyjętych po kilkugodzinnej dyskusji konkluzjach europejscy przywódcy polityczni podkreślili, że cała strefa euro jest oparta na solidnych fundamentach, a wzrost gospodarczy jest na dobrej drodze.

W piątek, w drugim dniu obrad, zgromadzeni w Brukseli szefowie państw i rządów zajmą się innymi tematami, m.in. kwestią migracji i południowym sąsiedztwem UE. Jednym z poruszanych tematów ma być przyszłość strefy Schengen, w tym zwłaszcza propozycja ewentualnego czasowego przywracania kontroli granicznych w sytuacjach kryzysowych. – Polska nie kwestionuje potrzeby wzmocnienia ochrony zewnętrznych granic szczególnie przed nielegalną imigracją – deklarował szef polskiego rządu. – Ale dla nas jest rzeczą istotną, aby nie rozstrzygać w konkluzjach szczytu, że mechanizm kontroli zostanie przywrócony, bez opisania szczegółowych warunków i sposobów tej kontroli – podkreślił.

Czerwcowa Rada Europejska była ostatnią, organizowaną w trakcie węgierskiego przewodnictwa w Unii Europejskiej. Kolejne posiedzenia Rady odbędą się już w trakcie polskiej prezydencji we wspólnocie.