Prezydent o relacjach UE-NATO Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

prezydent1O potrzebie zwiększenia współpracy i współdziałania UE-NATO oraz o wzmocnieniu wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE – mówił prezydent Bronisław Komorowski w czasie konferencji szefów Komisji Obrony Parlamentów Państw Członkowskich UE.

- Wszystkie doświadczenia powinny skłaniać nas do głębszej dyskusji nad tym, czy można i w jaki sposób, przyczynić się do zwiększenia mechanizmów współpracy i współdziałania UE-NATO oraz czy można wzmocnić elementy wspólnej polityki bezpieczeństwa i obrony UE – powiedział prezydent.

Dodał, że przedstawiciele parlamentów są w szczęśliwym położeniu, bo mogą rozmawiać z niewielkim skrępowaniem, mogą odważnie stawiać pytania i szukać na nie odpowiedzi. – Warto postawić pytanie, czy to nie jest odpowiedni moment, aby podjąć próbę przeglądu strategii bezpieczeństwa Unii Europejskiej, skoro pojawiają się wyzwania czy zagrożenia, które już dziś świadczą, o tym, że opowiedzi dane w tym obszarze są częściowo dezaktualizowane, np. wydarzenia w Afryce Północnej – powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent zaznaczył, że konferencja szefów komisji obrony państw UE, jest dobrą okazją do podkreślenia wagi do szeroko pojętych problemów bezpieczeństwa i obronności. - Te kwestie to jeden z priorytetów naszej prezydencji w Radzie UE – dodał.

Prezydent przypomniał deklarację ze szczytu Lizbońskiego NATO, o wspólnym horyzoncie 2014 roku, jako horyzoncie kończącym zaangażowanie militarne Sojuszu w Afganistanie.

- Warto było bardzo serio potraktować wcześniej padające deklaracje ze strony prezydenta Stanów Zjednoczonych o tym, że rozpocznie wycofywanie znacznej części własnych żołnierzy z Afganistanu. Warto dzisiaj przypomnieć sobie, przeanalizować inne elementy ogłoszone polityki amerykańskiej, także w okresie administracji Prezydenta Obamy. Mam tu na myśli zamysł ograniczenia obecności militarnej USA w Europie – powiedział Bronisław Komorowski.

Prezydent podkreślił, że z tego należy wyciągnąć daleko idące wnioski, jeśli chodzi o postawienie na bardziej harmonijne i efektywne współdziałanie UE i Sojuszu Północnoatlantyckiego, takie, które byłoby zdolne do częściowego zrekompensowania zapowiedzianych zmian w ramach polityki amerykańskiej, w tym wypadku polityki zmniejszenia obecności militarnej w Europie.

Bronisław Komorowski wskazał także na doświadczenia związane z „wiosną arabską” w Afryce Północnej i na Bliskim wschodzie. - Warto wskazać na wszystkie mankamenty i słabości UE, które się ujawniły przy tej okazji – dodał.

W poniedziałek w Sejmie rozpoczęła się dwudniowa konferencja z udziałem szefów komisji obrony parlamentów państw UE. Spotkanie dotyczy nowych wyzwań i zagrożeń dla stosunków Unia-NATO.