Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Wizyta Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Greckiej Stavrosa Lambrinidisa PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Na zaproszenie Ministra Spraw Zagranicznych Radosława Sikorskiego 20 lipca br. roboczą wizytę w Warszawie złoży Minister Spraw Zagranicznych Republiki Greckiej Stavros Lambrinidis.

Przedmiotem rozmów Ministrów będą obszary aktywności przewodnictwa Polski w Radzie UE, Europejska Polityka Sąsiedztwa oraz perspektywy rozszerzenia Unii Europejskiej. Podczas spotkania Ministrowie omówią także wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej oraz Wspólną Politykę Bezpieczeństwa i Obrony.

Tematem rozmów będą też wieloletnie ramy finansowe UE na lata 2014-2020, a także działania zaradcze na rzecz zwalczania kryzysu gospodarczego i finansowego w państwach członkowskich Unii Europejskiej. Dyskusja dotyczyć będzie również bieżącej sytuacji w krajach Afryki Północnej.