Minister Radosław Sikorski z wizytą w Londynie Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

O priorytetach Polskiej Prezydencji  w UE oraz polityce wobec wschodniego sąsiedztwa Unii rozmawiał Minister Radosław Sikorski z szefem dyplomacji brytyjskiej Williamem Haguem, w środę 27 lipca, w Londynie.

Sekretarz Hague z uznaniem wyrażał się o głównych priorytetach Polskiej Prezydencji, poparł zwłaszcza działania na rzecz dalszej integracji rynku w UE, w tym swobody transakcji internetowych. Podczas rozmów uznano też, że poglądy obu krajów na politykę wobec krajów Partnerstwa Wschodniego, zwłaszcza Białorusi i Ukrainy, są zbieżne. W ocenie obu szefów dyplomacji korzystne będzie jak najszybsze podpisanie umów o strefie wolnego handlu oraz stowarzyszeniowej z Ukrainą.

Minister Sikorski i Sekretarzem Hague wymienili poglądy na sytuację na Bałkanach Zachodnich oraz Afryce Północnej. Dyskutowano również na temat wspólnej polityki zagranicznej i bezpieczeństwa UE. Wymieniono także poglądy na temat sytuacji w Pakistanie i Afganistanie, gdzie sekretarz Hague gościł niedawno, a Minister Sikorski odwiedzi te kraje w najbliższym czasie.

W trakcie pobytu w Londynie Minister Radosław Sikorski wręczył także oznaki honorowe MSZ Bene Merito zasłużonym dla wzmacniania pozycji Polski w świecie. Otrzymali je podczas uroczystości w Ambasadzie RP w Londynie:

- Neal Ascherson – wybitny dziennikarz, znawca Polski, autor książki „Polski sierpień: samoograniczająca się rewolucja”,

- prof. Andrzej Ciechanowiecki – wybitny historyk sztuki, założyciel Fundacji Ciechanowieckich na Zamku Królewskim w Warszawie,

- lord Arthur George Weidenfeld  – brytyjski polityk, filantrop i wydawca, także książek autorów polskich,

- John Hemery – założyciel i Dyrektor Centrum Studiów Politycznych i Dyplomatycznych na Oxfordzie, gdzie organizował szkolenia dla młodych dyplomatów z Europy Środkowej.