Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Polska i Dania wspólnie o dążeniu do niskoemisyjnej gospodarki PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

- Przed unijną energetyką otwierają się nowe drogi rozwoju. Chcemy wybrać te najkorzystniejsze i stać się niezależnym energetycznie krajem – powiedział wiceminister gospodarki Marcin Korolec podczas spotkania z zastępcą sekretarza stanu w Ministerstwie ds. Klimatu i Energii Danii Hansem Jørgenem Kochem. Rozmowy odbyły się 2 września 2011 r. w Warszawie.

- Energetyka obecnie przechodzi wielkie zmiany. UE postawiła sobie za cel zredukowanie emisji CO2 aż o 90 proc. w długoterminowych strategii, które nakreśli  Energy Roadmap 2050 – powiedział wiceminister Marcin Korolec. - Na zorganizowanym przez polską prezydencję spotkaniu dyrektorów generalnych w Bełchatowie dyskutowaliśmy o sposobach wykonania tego planu. Chcemy znaleźć rozwiązanie, które nie wpłynie negatywnie na gospodarkę żadnego z państw członkowskich – dodał.

W opinii Hansa Jørgena Kocha każdy kraj powinien sam wybrać swój miks energetyczny dostosowany do indywidualnych potrzeb i własną ścieżkę zrealizowania Energy Roadmap. - Przejmujemy prezydencję po Polsce, dlatego uważnie obserwujemy jej starania o zmniejszenie emisji zanieczyszczeń na terenie UE – dodał.

Wiceminister Koch zapowiedział, że podczas przewodnictwa Danii w Radzie UE prace nad realizacją Mapy Drogowej 2050 UE będą kontynuowane. - Przy okazji troski o środowisko powinniśmy zadbać o stabilne dostawy energii i zrównoważony rozwój gospodarczy – podkreślił.

Uczestnicy spotkania dyskutowali także na temat prac nad dyrektywą w sprawie efektywności energetycznej oraz realizacji priorytetu centralnego dotyczącego zewnętrznego wymiaru polityki energetycznej UE. Zgodzili się także co do potrzeby aktywizacji obecnych struktur współpracy energetycznej UE z państwami trzecimi oraz potrzeby rozważenia wymiany informacji dotyczącej działań zewnętrznych prowadzonych w energetyce przez państwa członkowskie.

Rozmawiano również o zastosowaniu rozproszonej energetyki z uwzględnieniem kosztów, kwestii bezpieczeństwa energetycznego i zaopatrzenia energochłonnych instalacji przemysłowych w energię elektryczną. - Dania, jako kraj mający duże doświadczenie w tej dziedzinie może wesprzeć nas w tego typu działaniach – zauważył wiceminister Korolec.

***

Spotkanie wiceministrów odbyło się w ramach corocznych spotkań bilateralnych ustanowionych między państwami. Memorandum o współpracy w zakresie zagadnień energetycznych pomiędzy organami krajowych administracji Rzeczpospolitej Polskiej i Królestwa Danii, właściwymi w sprawach energii zostało podpisane 16 czerwca 2004 r.