Spotkania premiera poświęcone wydarzeniom na Białorusi oraz sytuacji gospodarczej w UE Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

premier-z-opozycja-bialorusi1Szef rządu spotkał się z przedstawicielami białoruskiej opozycji. Tematem spotkania była bieżąca sytuacja polityczna w tym kraju. Donald Tusk rozmawiał również z Martinem Schulzem, przewodniczącym socjalistów w Parlamencie Europejskim na temat sytuacji gospodarczej w UE oraz relacji ze wschodnimi sąsiadami Unii Europejskiej.

Spotkanie premiera z białoruskimi opozycjonistami poświęcone było m.in. polskim doświadczeniom w demokratyzacji. - Polskie doświadczenia z Okrągłym Stołem pokazują, że można usiąść i rozmawiać dopiero wtedy, kiedy wszyscy więźniowie polityczni opuszczą więzienia – podkreślał szef rządu.
 
Rozmowy z opozycjonistami dotyczyły także pomocy międzynarodowej dla Białorusi. - Zadeklarowałem moje pełne zaangażowanie, aby ta pomoc międzynarodowa dla opozycji na rzecz dialogu z władzą się pojawiła – podkreślił szef rządu po spotkaniu. – Rozmawialiśmy również o gwarancjach, jakie może dać Europa, by ten ewentualny dialog między opozycją a władzą przyniósł pożądane efekty, takie jak naprawdę wolne wybory do parlamentu – dodał.

Premier złożył liderom opozycji białoruskiej deklarację dotyczącą ewentualnej pomocy finansowej dla Białorusi, która jednak byłaby uzależniona od zmian w tym kraju. - Nie będzie pomocy finansowej dla reżimu bez radykalnej zmiany, która musi polegać na nawiązaniu poważnego dialogu politycznego z opozycją – podkreślał premier. Szef rządu dodał, że był zbudowany jednolitym stanowiskiem opozycji białoruskiej.

Następnie premier spotkał się z Martinem Schulzem, przewodniczącym Grupy Socjalistów i Demokratów w Parlamencie Europejskim. - Dzisiaj w Unii toczy się dyskusja, której celem jest szybkie ustalenie nowych zasad działania gospodarczego m.in. dyskusja dotycząca zarządzania gospodarczego – mówił Donald Tusk po rozmowie. Podkreślił, że w tej kwestii wiele decyzji zapadnie w Parlamencie Europejskim.

Politycy wymienili także uwagi na temat relacji UE ze wschodnimi sąsiadami. - Szczególnie na uwadze mamy sytuację byłej premier Julii Tymoszenko. Relacje między władzą a opozycją w kraju, który chce stowarzyszenia z UE, muszą być relacjami uczciwymi i przejrzystymi - zaznaczył szef polskiego rządu odnosząc się do sytuacji na Ukrainie. Martin Schulz docenił spotkanie premiera z opozycjonistami białoruskimi. - Muszę wyrazić uznanie, że udało się zaprosić przedstawicieli wszystkich opozycyjnych organizacji działających na Białorusi – powiedział przewodniczący frakcji Parlamentu Europejskiego.

Odnosząc się do spraw bieżących, przewodniczący Schulz docenił dotychczasowe osiągnięcia przewodnictwa Polski w UE. Jego zdaniem, pomimo okresu wakacyjnego w UE, polskiej prezydencji udało się dokonać postępu w wielu sprawach, zwłaszcza tych dotyczących kwestii regulacji finansowych, czy agencji ratingowych.