Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Minister Sławomir Nowak spotkał się z opozycjonistami z Tunezji i Egiptu PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Podczas śniadania, którym Minister Sławomir Nowak w imieniu Prezydenta RP podejmował liderów opozycji demokratycznej z Tunezji i Egiptu rozmawiano m.in. o polskiej drodze do demokracji, okresie przemian 89/90 roku, ówczesnej pozycji Polski na arenie międzynarodowej i relacjach z sąsiadami.

Goście, który przybyli do Warszawy pytali o rolę ustrojową Prezydenta RP, polski system wyborczy oraz o polskie stanowisko wobec demokratycznych przemian zachodzących w ich krajach.

Minister Nowak pozdrowił uczestników w imieniu Prezydenta RP oraz zaprosił do ponownych wizyt w Polsce.

Wizyta studyjna liderów opozycji demokratycznej z Tunezji i Egiptu została zorganizowana przez Europejskie Centrum Solidarności wspólnie z Instytutem Lecha Wałęsy, Ministerstwem Spraw Zagranicznych RP oraz Miastem Gdańsk.

W dniach 5-10 września 2011 goście poznają, jak funkcjonuje system polityczny w demokratycznym państwie, które pokojową rewolucję ma za sobą. Przedstawiciele arabskich ruchów demokratycznych wezmą udział w odbywającej się w Gdańsku międzynarodowej konferencji na temat polskiej i europejskiej demokracji w XXI wieku połączonej z refleksją na temat arabskiej drogi do wolności, nad którą patronat sprawuje Marszałek Senatu RP Bogdan Borusewicz i Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek. Projekt realizujemy pod hasłem „Głęboko czujemy wspólnotę naszych losów”. Jest to cytat z Posłania I Zjazdu Delegatów NSZZ Solidarność do ludzi pracy Europy Wschodniej z 8 września 1981 roku.