Europejskie Forum Nowych Idei pod patronatem Prezydenta RP Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Prezydent Bronisław Komorowski otwierając Forum Nowych Idei podkreślał, że w czasach kryzysu trzeba podejmować i wdrażać odważne, czasem ryzykowne decyzje. Odpowiedział się za pogłębianiem integracji europejskiej, uzdrowieniem strefy euro i uzdrowieniem mechanizmów zarządzania.

- Kryzys w Unii Europejskiej, głównie ekonomiczny, ale też kryzys w systemie zarządzania może być także dobrą okazją do podejmowania odważnych decyzji i przekonywania społeczeństw, że trzeba wdrażać odważne czasem ryzykowne decyzje – powiedział Bronisław Komorowski.

Zaznaczył, że mówiąc o nowych ideach trzeba mieć wewnętrzną odwagę niewchodzenia w koleiny starego myślenia. Zdaniem prezydenta, trzeba mieć odwagę nowego myślenia, bo to się zawsze opłaca w sytuacji kryzysu.

- Obecna Polska pokazuje, że element odwagi w działaniach politycznych, podejmowanych decyzji skutkuje pozytywnymi efektami - zauważył. Przypomniał kryzys w Polsce w momencie bankructwa systemu komunistycznego, gigantycznej inflacji. - Ten kryzys musieliśmy przezwyciężyć, nie mieliśmy innego wyjścia – podkreślił.

- Niewątpliwie dzięki tamtej metodzie szokowej, że musieliśmy sobie poradzić, że nikt za nas tego nie mógł załatwić tkwią źródła dzisiejszego polskiego sukcesu – ocenił.

Bronisław Komorowski uważa, że Polska może skutecznie odgrywać rolę nie tylko drogowskazu, ale też czynnika współsprawczego w procesie naprawiania niektórych mankamentów, widocznych gołym okiem, w funkcjonowaniu UE. Zwrócił uwagę, na przyjęty dziś, w czasie polskiej prezydencji w Radzie UE, przez Parlament Europejski tzw. sześciopak - sześć aktów prawnych pakietu wzmacniającego unijny Pakt Stabilności i Wzrostu oraz zarządzanie gospodarcze w UE.

Zwrócił też uwagę, że kryzys gospodarczy dotyczy krajów strefy euro, a Polska i inne państwa naszego regionu mogą się chwalić dobrymi osiągnięciami w zakresie rozwoju gospodarczego.

W opinii Bronisława Komorowskiego, zmniejsza się zdolność Europy jako całości do konkurowania z resztą świata. - To dotyczy nie tylko obszaru gospodarczego, ale też społecznego – ocenił. Antidotum – skutecznym remedium – zdaniem prezydenta - jest powrót do źródeł: pogłębienie integracji europejskiej, uruchamianie mechanizmów konkurencyjności wewnętrznej UE, czyli otwieranie gospodarek krajów członkowskich, ale też uzbrajanie Unii w realne zdolności konkurowania z resztą świata.

- Nieprawdą jest, że zjawiska kryzysu w Unii Europejskiej są związane z pośpiesznym czy bardzo intensywnym procesem poszerzania UE. Nie jest prawdziwe to, że dalsze poszerzanie Unii będzie tylko źródłem kłopotów – argumentował prezydent.

Wśród priorytetów wymieniał: podtrzymanie idei poszerzenia obszaru UE, pogłębienia integracji europejskiej, uzdrowienia strefy euro, uzdrowienia mechanizmów zarządzania i koordynowania Unii jako całości oraz kwestie bezpieczeństwa.

Prezydent ocenił też, że znakomitym pomysłem jest miejsce spotkania w ramach Europejskie Forum Nowych Idei. - Tu kiedyś wiatr od morza był wiatrem wolności także wolności ekonomicznej, która zmieniła nasz kraj, która zmieniła całą część środkowo-wschodnią Europy i która zmienia wszystkie kraje, z którymi Polska stara się współpracować i jest w ramach UE - mówił. Dodał, że symbolem wolności jest Gdańsk i Lecha Wałęsa, który był na sali i któremu Bronisław Komorowski złożył życzenia z okazji przypadających w czwartek – 29 września - urodzin.