Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Porozumienie gospodarcze Polska - Indonezja PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Współpraca gospodarcza Polski i Indonezji w zakresie energetyki oraz spotkanie z przedstawicielami rządu to główne cele wizyty wiceministra gospodarki Macieja Kaliskiego w Indonezji. Spotkanie odbyło się 25 - 26 września 2011 r.

Podczas wizyty w Indonezji,  wiceminister Maciej Kaliski spotkał się m.in. z ministrem Energii i Zasobów Mineralnych RI dr. Darwinem Zahedy Saleh oraz Sekretarzem Generalnym Ministerstwa Energii i Zasobów Naturalnych Waryono Karno. Podczas spotkania podpisano List Intencyjny, w którym strony zadeklarowały chęć rozwoju współpracy w zakresie projektów rządowych, technicznych, naukowych oraz biznesowych.

Wiceminister Kaliski spotkał się również z przedstawicielami biznesu indonezyjskiego reprezentującymi sektor wydobywczy i energetyczny.

 ***

Indonezja jest ważnym partnerem gospodarczym Polski w Azji Pd.-Wsch. o dużym potencjale współpracy przede wszystkim w przemyśle obronnym, wydobywczym, chemicznym, energetycznym i rolno-spożywczym. W celu zmniejszenia ujemnego salda obrotów handlowych polski rząd udzielił Indonezji kredytów eksportowych. Obroty handlowe z Indonezją w 2010 r. wyniosły 657 mln USD (przy saldzie ujemnym dla Polski 590,7 mln USD).