Wizyta Ministra Radosława Sikorskiego w Libii Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2
Minister Spraw Zagranicznych RP Radosław Sikorski złożył w dniu 24 października br. wizytę roboczą w Libii. Spotykał się m.in. z Przewodniczącym Przejściowej Rady Narodowej Mustafą Abdul Dżalilem oraz innymi wysokimi rangą przedstawicielami libijskich władz tymczasowych w Trypolisie i Bengazi.

Jest to pierwsza podróż zagranicznego polityka do Wolnej Libii po ogłoszeniu przez władze tymczasowe ostatecznego wyzwolenia kraju w dniu 23 października br.

Celem wizyty było zapewnienie libijskich rozmówców o poparciu Polski dla starań na rzecz budowy nowej, demokratycznej Libii oraz omówienie wszechstronnego rozwoju polsko-libijskich stosunków dwustronnych w nowych warunkach politycznych.

W trakcie poniedziałkowych spotkań Minister Radosław Sikorski przedstawił libijskim partnerom nowe propozycje pomocy humanitarnej oraz współpracy gospodarczej a także w zakresie dzielenia się polskimi doświadczeniami z procesu przechodzenia od dyktatury do demokracji. Zadeklarował również chęć leczenia rannych w libijskiej wojnie domowej w szpitalach w Polsce.

Ministrowi Radosławowi Sikorskiemu podczas wizyty w Trypolisie i Bengazi towarzyszyła delegacja przedstawicieli polskiego biznesu z różnych branż.