Spotkanie premiera Donalda Tuska z szefową rządu Danii Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2
premier-danii1Jednym z najważniejszych tematów rozmów szefów rządów obu państw była współpraca Polski i Danii w ramach trio prezydencji.

Doświadczenia pierwszych miesięcy polskiego przewodnictwa w Radzie UE, zadania do zrealizowania w ramach trio prezydencji Polska-Dania-Cypr oraz bieżąca sytuacja gospodarcza w Europie - to najważniejsze tematy omówione na spotkaniu premiera Donalda Tuska z premier Królestwa Danii Helle Thorning-Schmidt.

- Jesteśmy świadkami bardzo poważnego i wreszcie konkretnego kroku w walce z kryzysem - powiedział premier Tusk na konferencji prasowej po spotkaniu, odnosząc się do ustaleń ostatniej Rady Europejskiej i szczytu strefy euro. - Zarówno polska, jak i duńska prezydencja będą współdziałały, aby te przyszłe mechanizmy, które będą sprzyjać integracji strefy euro, były równocześnie mechanizmami chroniącymi integralność całej Unii Europejskiej - podkreślił szef polskiego rządu.

- Chcemy osiągnąć wspólny interes europejski, który będzie oparty na współpracy i spójności. To duch, w którym chcemy kontynuować nasze dyskusje w najbliższych miesiącach - mówiła premier Królestwa Danii. Zaznaczyła, że wśród tematów, które należy podjąć jest "nie tylko kryzys i konsolidacja, ale też wzrost gospodarczy, a Dania szczególnie koncentruje się na tzw. zielonym wzroście".

Premier Thorning-Schmidt pogratulowała Donaldowi Tuskowi "pracy, która została dokonana w ciągu ostatnich miesięcy". - Wielkim osiągnięciem jest wygranie wyborów, a jednocześnie prowadzenie działań związanych z prezydencją, które są dobrze oceniane w Brukseli i innych państwach europejskich - zaznaczyła.

Była to pierwsza wizyta nowej szefowej duńskiego rządu w Polsce. Premier Thorning-Schmidt stoi na czele duńskiego rządu od 3 października tego roku. Polska jest trzecim państwem Unii, do którego duńska premier przyjechała z wizytą roboczą.

Dania obejmuje przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej po Polsce, na początku stycznia. Razem z Polską i Cyprem tworzy trio prezydencji. W ramach prac tego trio, zarówno Dania i Polska szczególną uwagę przykładają do unijnej polityki energetycznej oraz do negocjacji nowych Wieloletnich Ram Finansowych dla UE (na lata 2014-2020).

Dania już zapowiedziała, że wzorem polskiej prezydencji, w czasie swojego przewodnictwa w Radzie UE zorganizuje specjalną Konferencję Budżetową, z udziałem przedstawicieli państw członkowskich, instytucji europejskich i parlamentów narodowych.