Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Udział Ministra Radosława Sikorskiego w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej PDF Print Email
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Minister Radosław Sikorski 4 listopada br. weźmie udział w spotkaniu ministrów spraw zagranicznych państw Grupy Wyszehradzkiej i Bałkanów Zachodnich w Pradze. Spotkanie odbędzie się z inicjatywy sprawującego przewodnictwo w Grupie Wyszehradzkiej Ministra Spraw Zagranicznych Republiki Czeskiej Karela Schwarzenberga.

W spotkaniu uczestniczyć będą również Minister Spraw Zagranicznych Słowenii Samuel Žbogar oraz Komisarz ds. rozszerzenia i polityki sąsiedztwa Štefan Füle.

Przedmiotem dyskusji ministrów będzie aktualna sytuacja w regionie Bałkanów Zachodnich. Omówiony zostanie ponadto opublikowany przez Komisję Europejską dokument „Strategia Rozszerzenia i najważniejsze wyzwania na lata 2011-2012” (“Enlargement Strategy and Main Challenges 2011-2012”).