Przystąpienie Polski i Stanów Zjednoczonych do Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej NATO Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2
17 listopada br. odbyła się w Tallinie uroczystość przystąpienia Polski oraz Stanów Zjednoczonych do Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej NATO (NATO Cooperative Cyber Defence Centre of Excellence).  Założone w 2008 roku Centrum posiada status międzynarodowej organizacji wojskowej oraz akredytację Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jego misją jest rozwój zdolności obronnych, współpracy i wymiany informacji między NATO, członkami Sojuszu i jego partnerami w dziedzinie bezpieczeństwa cybernetycznego poprzez edukację, badania i rozwój oraz konsultacje.

Dla Polski przystąpienie do Centrum i umieszczenie tam naszego eksperta jest naturalną kontynuacją szerszych działań podejmowanych w celu zapewnienia Polsce warunków do bezpiecznego i stabilnego funkcjonowania w cyberprzestrzeni.

Zadeklarowana w grudniu 2010r. przez Ministra Radosława Sikorskiego wola przystąpienia do Centrum Doskonalenia Obrony Cybernetycznej wynika z zaangażowania polskiej dyplomacji w rozwijanie skoordynowanego, wielonarodowego podejścia do zagrożeń pojawiających się w cyberprzestrzeni. Ofiarą tych zagrożeń – jak wspomniał Minister Sikorski – padła nie tak dawno Estonia; były one również widoczne przy okazji sprawy Wikileaks. Centrum w Tallinie jest dla nas miejscem, w którym połączone wysiłki państw Sojuszu będą prowadzić do opracowania  efektywnego i wszechstronnego systemu obrony cybernetycznej.