Wizyta Wysokiego Komisarza OBWE ds. Mniejszości Narodowych Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2
Wysoki Komisarz OBWE ds. Mniejszości Narodowych Knut Vollebaek w dniu 21 listopada br. złożył  roboczą wizytę w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. Komisarz spotkał się z Sekretarzem Stanu Janem Borkowskim.

W trakcie spotkania przedmiotem rozmowy było przestrzeganie praw człowieka i praw osób należących do mniejszości polskiej i litewskiej w obu państwach, w tym pogarszająca się w ostatnich latach sytuacja mniejszości polskiej na Litwie. 

Wizyta Komisarza jest częścią uruchomionej na wniosek Polski procedury tzw. bezpośrednich kontaktów, która ma służyć rozwiązywaniu problemów mniejszości polskiej w Republice Litewskiej.

Podczas swojego trzydniowego pobytu w Polsce Komisarz Knut Vollebaek będzie także rozmawiał na temat sytuacji mniejszości polskiej i litewskiej z Ireną Lipowicz, Rzecznikiem Praw Obywatelskich, Włodzimierzem Karpińskim, Sekretarzem Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Mirosławem Sielatyckim, Podsekretarzem Stanu w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Komisarz Vollebaek  spotka się również z przedstawicielami władz i społeczności lokalnych w Sejnach i Puńsku.

Komisarz będzie także uczestniczył w zorganizowanym przez Polską Prezydencję i OBWE w dniach 22-23 listopada Seminarium nt. integracji społecznej.