Pogłębienie integracji gospodarczej Unii Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2
szczyt-rady1Szczyt Rady Europejskiej zakończył się porozumieniem ws. nowego paktu fiskalnego wzmacniającego strefę euro.

Na szczycie Rady Europejskiej w Brukseli zdecydowano, że nowe zasady dyscypliny finansów publicznych mają być wdrożone umową międzyrządową przez 17 państw strefy euro oraz sześć innych, w tym Polskę. Trzy kolejne kraje mają skonsultować przystąpienie do nowego paktu fiskalnego z parlamentami narodowymi.

Pakt zakłada wprowadzenie automatycznych sankcji dla krajów łamiących limity deficytu i długu publicznego, a także wpisanie do konstytucji przez wszystkie kraje tzw. złotej zasady utrzymywania zrównoważonych budżetów. Państwa członkowskie będą również musiały przedstawiać wstępne projekty budżetów Komisji Europejskiej. - Chcemy, aby te zapisy stały się zestawem zasad, którymi będą się kierować wszystkie kraje UE - podkreślił premier Donald Tusk. Ma to zapobiec w przyszłości powtórce kryzysu zadłużenia, który z Grecji rozprzestrzenił się na kolejne kraje eurolandu.

Wśród państw spoza strefy euro, deklarujących udział w pakcie fiskalnym, są Polska, Litwa, Łotwa, Bułgaria, Rumunia i Dania. Węgry, Szwecja i Czechy przystąpienie do paktu mają skonsultować z parlamentami narodowymi, stąd możliwe, że sygnatariuszami porozumienia będzie 26 państw Unii Europejskiej. Herman Van Rompuy ocenił, że ratyfikacja nowego mechanizmu powinna nastąpić do połowy 2012 roku.

Państwa strefy euro oraz inne kraje UE zdecydowały o wzmocnieniu Międzynarodowego Funduszu Walutowego (MFW) kwotą do 200 mld euro, by ten wspierał zadłużone gospodarki eurolandu. - Uzgodniliśmy natychmiastowe działania dla przezwyciężenia naszych trudności. Zwiększamy nasze finansowe środki, by odpowiedzieć na kryzys, przed którym stoimy. Strefa euro i inne państwa członkowskie będą dążyły do uwolnienia dodatkowych środków do 200 mld euro dla MFW w lipcu 2012 roku - poinformował przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy. Wzmocnienie MFW może nastąpić w drodze pożyczek banków centralnych krajów unijnych. Takiej pomocy ze strony NBP nie wykluczył minister finansów Jacek Rostowski.

Przed obradami Rady Europejskiej doszło również do podpisania traktatu o przystąpieniu Chorwacji do UE. W imieniu Chorwacji traktat podpisali prezydent Ivo Josipović i premier Jadranka Kosor, w imieniu UE przewodniczący Rady Europejskiej Herman Van Rompuy, premier Donald Tusk oraz przedstawiciele pozostałych państw członkowskich UE. Poruszony został również temat dalszych rozszerzeń, m.in. o Serbię i Czarnogórę. - Deklarujemy jako nasz cel nadanie Serbii statusu kandydackiego. Rada podejmie tę decyzję w grudniu 2012 roku - powiedział Herman Van Rompuy. Otwarcie negocjacji z Czarnogórą jest rekomendowane na 2012 rok.

Podczas konferencji prasowej Donald Tusk odniósł się także do negocjacji w sprawie wieloletniego budżetu UE, które od stycznia prowadzić będzie obejmująca prezydencję Dania. - Mimo kryzysu i pojawiającego się tu i ówdzie sceptycyzmu udało się w ciągu sześciu miesięcy dobrze popracować nad przyszłymi budżetami europejskimi. I nad budżetem na rok 2012, ale także nad wieloletnimi ramami finansowymi. Jestem przekonany, że przyszła prezydencja duńska, także przy naszej pomocy, będzie intensywnie działała na rzecz postępu w negocjacjach, dotyczących wieloletnich ram finansowych - podkreślił szef polskiego rządu.

Na wspólnej konferencji prasowej premier Tusk podziękował przewodniczącemu Rady Europejskiej Hermanowi Van Rompuyowi oraz szefowi Komisji Europejskiej Jose Manuelowi Barroso za współpracę podczas polskiej prezydencji. - Była bezcenna - podkreślił szef polskiego rządu.