Międzynarodowa konferencja donatorów „Solidarność z Białorusią” Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

2 lutego w Warszawie odbędzie się Międzynarodowa konferencja donatorów „Solidarność z Białorusią”. Ostatnie wydarzenia w Mińsku, podczas których białoruskie władze użyły siły do stłumienia protestów powyborczych i zatrzymały setki przedstawicieli opozycji demokratycznej potwierdziły ignorowanie w tym kraju podstawowych wartości europejskich. Ofiary represji: liderzy opozycji i ich zwolennicy, dziennikarze i zwykli ludzie, potrzebują pilnej pomocy.

Społeczeństwo białoruskie potwierdziło swoje europejskie aspiracje i gotowość do budowania demokracji. Obowiązkiem społeczności międzynarodowej jest odpowiedzieć na taki przekaz.

Konferencja to ważny element formowania polityki wobec Białorusi. Polska jest pomysłodawcą uzupełnienia dyskusji o polityce wobec Białorusi finansowymi zobowiązaniami na rzecz społeczeństwa białoruskiego. Temu ma służyć ta konferencja. Chcemy zapewnić forum dla przedstawienia polskiej, unijnej i amerykańskiej oferty dla demokratycznych środowisk białoruskich.

W konferencji wezmą udział delegacje rządowe oraz przedstawiciele organizacji pozarządowych z krajów UE, krajów kandydujących do UE,  Stanów Zjednoczonych, Kanady i krajów Partnerstwa Wschodniego (wyłączając Białoruś). Członkami delegacji narodowych Ministerstw Spraw Zagranicznych zaproszonych państw będą przedstawiciele rządów oraz organizacji sektora pozarządowego zaangażowanego we wspieranie społeczeństwa białoruskiego.