Forum „Inwestowanie w Przyszłość Europy” Print
Aktualności
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

W najbliższy poniedziałek, 31 stycznia, premier Donald Tusk weźmie udział w V Forum Kohezyjnym w Brukseli. Forum będzie poświęcone polityce spójności po 2013 roku. Jej celem jest wyrównywanie różnic rozwojowych pomiędzy regionami.

Forum odbędzie się pod hasłem „Inwestowanie w Przyszłość Europy: Strategia Rozwoju Regionalnego 2020”. Podczas spotkania planowane jest zakończone zostaną konsultacje społeczne dotyczące Piątego Raportu nt. Spójności Gospodarczej, Społecznej i Terytorialnej oraz zawartych w nim wniosków na temat przyszłości polityki spójności po 2013 roku. Raport przygotowywany jest przez Komisję Europejską co trzy lata. Wyniki konsultacji społecznych zostaną uwzględnione w pracach Komisji Europejskiej, która przygotuje nowe ramy finansowe dla funduszy polityki spójności na lata 2014-2020.

W tym roku gośćmi forum, obok premiera Donalda Tuska, będą premier Węgier Viktor Orbán, premier Litwy Andrius Kubilius, Przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, Przewodniczący Parlamentu Europejskiego Jerzy Buzek, a także Sekretarz Generalny OECD Ángel Gurría. W spotkaniu weźmie także udział około 800 reprezentantów instytucji europejskich, władz szczebla regionalnego i lokalnego oraz partnerów społecznych.