Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

ETPC orzekł o nielegalnym aresztowaniu i przetrzymywaniu Jurija Łucenki PDF Print Email
Europa
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Jurij ŁucenkoEuropejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że ukraiński były minister spraw wewnętrznych Jurij Łucenko był nielegalnie aresztowany i przetrzymywany.

Trybunał wyjaśnił swoją decyzję tym, że Łucenko nie został poinformowany o przyczynach aresztowania.

Według Trybunału naruszony został 5. artykuł Europejskiej Konwecji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności mówiący o prawie do wolności i bezpieczeństwa.

Ponadto ETPC uznał, że naruszony został artykuł 18. Konwencji, którego brzmienie jest następujące - "Ograniczenia praw i wolności, na które zezwala niniejsza Konwencja, nie będą stosowane w innych celach, niż te, dla których je wprowadzono." Łucenko skarżył się, że aresztowanie było sposobem na wyeliminowanie go z życia politycznego i powstrzymanie go od udziału w zbliżających się wyborach parlamentarnych.

Trybunał zarządził wypłacenie poszkodowanemu 15 tys. euro zadośćuczynienia.

Przesłuchanie ukraińskiego polityka przez ETPC zaczęło się w kwietniu tego roku. Pecherskyi Sąd Rejonowy Kijowie skazał go w lutym na 4 lata więzienia i zarządził konfiskatę jego majątku. Łucenko został oskarżony m. in. o nadużywanie władzy, malwersacje i defraudację.

Na podstawie: un.ua