Obrady drugiej konferencji Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego Print
Bliski i Środkowy Wschód
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

W Stambule rozpoczęła obrady - z udziałem przedstawicieli ponad 80 państw i organizacji międzynarodowych  - druga konferencja Grupy Przyjaciół Narodu Syryjskiego. Delegacji polskiej przewodniczy wiceminister Spraw Zagranicznych Jerzy Pomianowski.

Głównymi celami  spotkania są: wyrażenie solidarności z Syryjczykami dążącymi do budowy nowej demokratycznej Syrii gwarantującej pełnię praw wszystkim swoim obywatelom oraz wsparcie wysiłków specjalnego wysłannika ONZ i LPA Kofiego Annana na rzecz powstrzymania rozlewu krwi i zapoczątkowania w Syrii wiarygodnego procesu politycznego, cieszącego się poparciem społeczności międzynarodowej. Obrady będą poświęcone również wypracowaniu skutecznych mechanizmów dostarczenia pomocy humanitarnej wszystkim potrzebującym Syryjczykom.