Pakistan będzie importować gaz z Turkmenistanu i Iranu Print
Bliski i Środkowy Wschód
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Sekretarz stanu do spraw zagranicznych Pakistanu, Nawabzada Malik Amad Khan powiedział, że jego kraj jest gotowy do współpracy z Turkmenistanem i Iranem w sprawie budowy gazociągów.

Gazociąg TAPI (Turkmenistan-Afganistan-Pakistan-Indie) będzie w stanie transportować 33 mld metrów sześciennych gazu z Turkmenistanu do południowej Azji.

Rurociąg IP (Iran-Pakistan) będzie transportować podobne ilości irańskiego gazu do Pakistanu.

W 2015 roku luka między podażą a popytem na gaz w Pakistanie będzie oscylować na poziomie ok. 18 mld m3 i będzie powiększać się. Długoterminowa prognoza przewiduje używanie tych samych źródeł energii, co obecnie. Oznacza to, że gaz ziemny będzie stanowił ok. 48% całkowitego zużycia energii.

Przewidywania te nie uwzględniają potencjalnego wzrostu gospodarczego, który nastąpi, gdy tylko zaczną zwiększać się dostawy gazu ziemnego. Eksperci w dziedzinie energii są zdania, że TAPI oraz IP będą niezbędne, by wzmonić słabą gospodarkę Pakistanu.

Amad Khan wyjaśnił, że Pakistan pracuje nad oboma projektami, nie ulegając zewnętrznym naciskom.

Na podstawie: newscentralasia.net