Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Prezydent RP spotkał się w Davos z liderami światowego biznesu PDF Print Email
Polska
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Prezydent Bronisław Komorowski podczas czwartkowego spotkania „Poland – a World of New Opportunities at Your Fingertips”, organizowanego przez Giełdę Papierów Wartościowych we współpracy z polskimi spółkami obecnymi w Davos, rozmawiał z szefami największych banków inwestycyjnych, liderami doradztwa strategicznego oraz światowymi branżowymi partnerami polskiego biznesu m.in. z sektora ubezpieczeń, bankowości, IT, energetyki, telekomunikacji.

Prezydent zachęcał ich do inwestowania w Polsce, podkreślając stabilność ekonomiczną, polityczną i społeczną naszego kraju. - Rok temu w Davos mówiłem, że Polska jest ekonomicznie silnym organizmem. Widać wyraźnie, że mój optymizm się sprawdził – PKB wzrósł o ponad 4% w 2011 r., spada nasz deficyt budżetowy, a liczba spółek notowanych na giełdzie w Warszawie wzrosła do 426 – powiedział prezydent. Podkreślił, że Polska wyróżnia się pozytywnie na tle innych państw UE, a czas słabości Europy, był okresem wzmocnienia siły Polski.

Prezydent przypomniał, że podczas gdy w latach 2008-2011 PKB Polski wzrósł o 15,4%, średni PKB w UE skurczył się o 0,4%. Podkreślił też zdrowe fundamenty polskiego sektora bankowego zwracając uwagę, że banki w Polsce mają więcej kapitału niż wymaga tego nadzór finansowy, podczas gdy banki w UE potrzebują ponad 115 mld EUR dokapitalizowania.

Prezydent przywołał też obowiązujący od 15 lat Art. 216 Konstytucji RP dotyczący limitu długu publicznego na poziomie 60% PKB, zaznaczając, że w Europie dopiero toczy się dyskusja o wprowadzaniu do ustaw zasadniczych kotwicy zadłużenia.

Prezydent zwrócił również uwagę na dynamiczny rozwój Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie oraz wzrost jej znaczenia w regionie Europy Środkowej i Wschodniej, a także na całym kontynencie.

Prezydent osobiście uczestniczy w dwóch bezpośrednich spotkaniach z ponad trzydziestoma firmami o łącznych aktywach wartości ponad 13 bilionów EUR, czyli więcej niż 35-krotności PKB Polski.

W piątek prezydent rozpocznie dzień od śniadania z przedstawicielami globalnych instytucji finansowych, emitentów i środowiska inwestorskiego, organizowanego przez Ministerstwo Skarbu Państwa we współpracy z bankami inwestycyjnymi aktywnymi w Polsce. Będzie to drugie tego typu spotkanie prezydenta w Davos po ubiegłorocznym, które zaowocowało większą aktywnością na polskich rynkach kapitałowych i w Polsce, potwierdzając tezę organizatorów, iż Polska to nowoczesne państwo, które odpowiada na potrzeby sektora biznesowego i świata finansów.

Wizyta w Davos to kolejny krok (po wizytach zagranicznych m.in. w Chinach, Azerbejdżanie, Gruzji, Armenii, Austrii) w realizacji strategii prezydenta, której jednym z głównych elementów jest promocja Polski i polskiej gospodarki. Spotkania biznesowe mają służyć budowaniu pozytywnego wizerunku Polski i jej potencjału, jak również zachęcać do zwiększonego zaangażowania w polski rynek kapitałowy, do inwestowania, tworzenia nowych miejsc pracy, a tym samym sprzyjać wzrostowi gospodarczemu.