Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

O przyszłości Europy w Pałacu Prezydenckim PDF Print Email
Polska
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Prezydent Bronisław Komorowski podkreślił, że debata o przyszłości Unii Europejskiej jest potrzebna, aby polskie społeczeństwo czuło, że uczestniczy w wielkim procesie budowy naszej pozycji w integrującej się Europie.

W środę w Pałacu Prezydenckim - z udziałem prezydenta Bronisława Komorowskiego - odbywa się konferencja pt. "Gospodarcza przyszłość Europy w świetle kryzysu euro". To inauguracja cyklu debat „Przyszłość Europy. Polska perspektywa” poświęconych najbardziej aktualnym wyzwaniom, przed którymi stoi Unia Europejska. Celem cyklu debat jest wspólny polski namysł nad Europą, nad naszym miejscem w procesie integracji, nad naszymi w niej interesami i odpowiedzialnością za nią, dzisiaj i w przyszłości.

Dziś, w Pałacu Prezydenckim, zaproszeni goście –m.in. prof. Witold Orłowski, członek Rady Gospodarczej przy Premierze, prof. Andrzej Wojtyna, były członek Rady Polityki Pieniężnej oraz prof. Elżbieta Mączyńska, Prezes Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego, wraz z Prezydentem Bronisławem Komorowskim dyskutują nad gospodarczą przyszłością Europy w świetle kryzysu euro.

Prezydent podkreślał, że w Polsce utrzymuje się wysoka akceptacja społeczna dla członkostwa w UE oraz dalszej integracji europejskiej. - Ten kapitał, jakim jest polska akceptacja dla integracji europejskiej, jest warty ciągłego dobudowywania, podlewania, sprawiania, aby nie marniał na naszych oczach w obliczu zderzania się także ze zjawiskami kryzysu, który wywiera dziś wpływ nie tylko na realia ekonomiczno-finansowe, ale także sięga innych obszarów funkcjonowania społeczeństw krajów UE – powiedział Bronisław Komorowski.

Ocenił, że w Polsce potrzeba jest ciągła refleksja, dyskusja o tym jakie perspektywy są, jakie perspektywy chcielibyśmy tworzyć wobec UE, także wobec członkostwa Polski w integrującej się Europie. – Potrzebne jest ciągłe udzielanie odpowiedzi, jak możemy, jak powinniśmy odnajdywać drogę europejskiego zaangażowania także w sytuacjach kryzysowych – zaznaczył.

Prezydent zwrócił uwagę, że kryzysy często stanowią wyjątkową okazję do śmiałych decyzji, do odważnego myślenia, do podejmowania działań wymierzonych w odległą perspektywę.

- Ciągle trzeba Polakom mówić o tym, czy jest szansa na dalszą realizację trzech wielkich obietnic, które legły u podstaw tworzenia UE: pokoju, bezpieczeństwa i dobrobytu. Te trzy wielkie obietnice są realizowane, dotyczą również nas dzisiaj, korzystamy z bezpieczeństwa, z pokoju w Europie, pod wieloma względami korzystamy także doganiając w sensie budowania społeczeństwa o zwiększonym dobrobycie – ocenił Bronisław Komorowski.

Ale – jak powiedział - trzeba ludziom mówić, gdzie są hamulce, przeszkody, zagrożenia, niebezpieczeństwa z dalszą realizacją tych trzech podstawowych obietnic UE.
 
Jestem przekonany, że obecna debata może i powinna być cząstką debaty publicznej, która powinna być debatą permanentną, tak aby – podkreślił prezydent - społeczeństwo czuło, że uczestniczy w wielkim procesie budowy naszej pozycji w integrującej się Europie, że nie jest tylko i wyłącznie prowadzone przez grupę mędrców. - Ta debata musi być debatą powszechną – zaznaczył.

W chwili obecnej to właśnie sprawy gospodarcze są najbardziej palącym problemem naszego kontynentu. Od kilku lat Europa zmaga się z poważnym kryzysem ekonomicznym, którego konsekwencje społeczne w postaci wysokiego bezrobocia, czy protestów przeciwko polityce oszczędności są coraz bardziej widoczne. Sytuację Europy pogarszają dodatkowo niekorzystne długofalowe trendy demograficzne oraz wzrost potencjału i pozycji państw pozaeuropejskich. Te wszystkie elementy pociągają za sobą niekorzystne skutki dla Unii Europejskiej – dla jej sprawności, spójności i międzynarodowej roli oraz sprawiają, że realnym zagrożeniem staje sie perspektywa Europy wielu prędkości czy zmiennej geometrii. 

Środowa debata stanowi początek cyklu spotkań pod przewodnictwem Premiera Tadeusza Mazowieckiego, poświęconego kolejno sprawom: finansowo-gospodarczym, problemowi demokracji i społecznej partycypacji w procesie integracji, ładowi instytucjonalnemu UE, sąsiedztwu, w tym perspektywom rozszerzenia oraz miejscu UE w świecie.