Spotkanie Grupy ds. Przyszłości Unii Europejskiej Print
Polska
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Minister Radosław Sikorski wziął dziś udział w drugim Spotkaniu Grupy ds. Przyszłości Unii Europejskiej, które odbyło się w Brukseli. Na zaproszenie szefa dyplomacji Belgii Didier Reindersa wzięło udział 10 szefów MSZ państw UE. Na posiedzeniu dyskutowano kwestie przyszłości Europy po zażegnaniu obecnego kryzysu ekonomicznego.

Omówiono możliwości poprawy zdolności Unii Europejskiej do działania, zarówno w krótkiej, jak i długiej perspektywie. Poruszono także kwestie uproszczenia funkcjonowania instytucji, poprawy koordynacji między instytucjami UE i skuteczniejszego procesu decyzyjnego Unii.