Potrzebny nowy paradygmat dla rozwoju gospodarczego i społecznego w skali globalnej

Wyżsi urzędnicy ONZ są zdania, iż sprawą wielkiej wagi jest ustanowienie nowego paradygmatu zapewniającego społeczną aktywizację, możliwości znalezienia pracy dla wszystkich, a także większą odpowiedzialność sektora finansowego, aby zmierzyć się z trwającym światowym kryzysem ekonomicznym.

Podczas debaty Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku, dotyczącej stanu globalnej gospodarki i finansów, Sekretarz Generalny ONZ Ban Ki Mun podkreślił, że zarówno kapitał ludzki, jak i kapitał naturalny oraz kapitał finansowy są tak samo ważne.

Odkąd rozpoczął się kryzys finansowy, miliony ludzi straciło pracę. Rządy muszą nie tylko zająć się miejscami pracy dla tych ludzi, lecz także poszukiwać nowych źródeł dochodu w ciągu najbliższych lat.

Ban Ki Mun powiedział, że w ciągu najbliższej dekady potrzebnych będzie 400 mln nowych miejsc pracy. Oznacza to, że decydenci polityczni poważnie muszą podejść do sprawy, aby generować nowe, godne miejsca pracy.

Sekretarz generalny podkreślił, że kluczową rolę odegrać może zbliżająca się Konferencja Narodów Zjednoczonych w sprawie Zrównoważonego Rozwoju (Rio+20). Może ona pomóc w znalezieniu skoordynowanego podejścia do zreazlizowania celów na przyszłość z zakresu gospodarki. Konferencja ma się odbyć w przyszłym miesiącu w Rio de Janeiro.

Według sekretarza generalnego ONZ, w Rio trzeba ustalić cele zrównoważonego rozwoju bazujące na Milenijnych Celach Rozwoju po 2015 roku. Cele zrównoważonego rozwoju powinny położyć fundamenty pod dynamiczny rozwój gospodarczy, poszanowanie naszej planety i sprawiedliwość społeczną.

Istnieje 8 Milenijnych Celów Rozwoju, począwszy od wyeliminowana skrajnego ubóstwa, poprzez powstrzymanie rozprzestrzeniania się HIV/AIDS, kończąc na zapewnieniu powszechnego nauczania. Wszystko to ma zostać zrealizowane do 2015 roku. Cele zostały ustalone przez wszystkie kraje i instytucje związane z rozwojem. Dzięki nim podjęto bezprecedensowe wysiłki w celu sprostania potrzebom najbiedniejszych mieszkańców naszego globu.

W swoim wystąpieniu podczas posiedzenia przewodniczący Zgromadzenia Ogólnego ONZ Nassir Abdulaziz Al-Nasser powiedział, że skoordynowane podejście powinno ułatwić krajom rozwijającym się uczestniczenie w podejmowaniu decyzji i da pierwszeństwo pomocy najbardziej potrzebującym grupom społecznym, które też najbardziej ucierpały przez kryzys.

Po otwarciu obrad ZO uczestnicy czwartkowej debaty podzieleni zostaną na 4 tematyczne grupy dyskusyjne koncentrujące się na różnych kwestiach, jak bezrobocie wśród młodzieży, ochrona socjalna, zrównoważenie zadłużenia, handel i inwestycje oraz odpowiedzialność systemu finansowego.

Prelegantami podczas obraz ZO będą m.in. przewodniczący Komisji Europejskiej José Manuel Barroso, laureat Nagrody Nobla i dyrektor Columbia University Joseph Stiglitz, a także Paul Volcker, były szef Rezerwy Federalnej Stanów Zjednoczonych.

Na podstawie: un.org

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79