Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Trendy i osiągnięcia w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego PDF Print Email
Świat
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Po katastrofie w Fukushimie w marcu 2011 roku, społeczność globalna skoncentrowała się bezpieczeństwie nuklearnym. Rok później, na Szczycie Bezpieczeństwa Jądrowego w Seulu wzmożono globalne zainteresowanie bezpieczeństwem jądrowym. Mając to na uwadze, Departament Bezpieczeństwa Jądrowego i Ochrony funkcjonujący w ramach Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej zorganizował spotkanie, mające na celu naświetlić obecne trendy i działalność MAEA.

Współorganizatorem spotkania w siedzibie MAEA był komitet przygotowujący konferencję mającą na celu przegląd realizacji postanowień układu o nierozprzestrzenianiu broni jądrowej. Konferencja ma mieć miejsce w 2015 roku.

2 maja 2012 roku James Lyons, dyrektor Wydziału Bezpieczeństwa Instalacji Jądrowych MAEA oraz Khammar Mrabit, dyrektor Biura MAEA ds. Bezpieczeństwa, przedstawili przegląd aktualnych trendów i osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego.

Lyons podkreślił, że jednym z najważniejszych osiągnięć w dziedzinie bezpieczeństwa jądrowego jest zatwierdzenie Planu Działania w Zakresie Bezpieczeństwa Jądrowego we wrześniu 2011 roku. Celem 12-puntkowego planu jest uczynienie energii atomowej bezpieczniejszą poprzez zachęcanie państw członkowskich do oceny własnych programów bezpieczeństwa nuklearnego i zwiększenie wsparcia MAEA. Ponieważ szybkie i skuteczne przekazywanie informacji jest niezbędne podczas awarii jądrowej, plan ma również na celu wzmocnienie systemu powiadamiania ratunkowego.

Dzięki międzynarodowym konferencjom organizowanym przez MAEA w ramach Planu Działań, eksperci mają okazję do podzielenia się i wymiany poglądów na temat sposobów poprawy międzynarodowego środowiska bezpieczeństwa jądrowego. Ostatnie Międzynarodowe Spotkanie Ekspertów w sprawie Bezpieczeństwa Reaktorów i Zużytego Paliwa Jądrowego zgromadziło 230 ekspertów z 44 krajów i 4 organizacji międzynarodowych. Wnioski z posiedzenia zawierały istotne uwagi dotyczące katastrofy w Fukushimie.

MAEA publikuje także podstawowe wymagania dotyczące ochrony przed narażeniem na promieniowanie jonizujące pod nazwą Międzynarodowych Norm Bezpieczeństwa. Opracowane we współpracy z państwami członkowskimi i międzynarodowymi ekspertami bezpieczeństwa radiologicznego, standardy oparte są na powszechnie akceptowanych zasadach ochrony radiologicznej i bezpieczeństwa. Obecnie MAEA rozszerza zakres tych standardów i planów ich przeglądu w świetle katastrowy jądrowej w Fukushimie.

Na podstawie: iaea.org