Polityka prywatności

Portal stosunki-miedzynarodowe.pl przestrzega zasad ochrony prywatności zarejestrowanych w nim użytkowników, a także stosuje rozwiązania elektroniczne, których celem jest zabezpieczenie przed ingerencją osób trzecich w prywatność użytkowników.

Naczelnymi zasadami Polityki Prywatności portalu stosunki-miedzynarodowe.pl są:
Przestrzeganie prawa do ochrony prywatności zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
Portal gwarantuje anonimowość użytkowników. Ujawnianie swoich danych osobowych jest dobrowolnym aktem działania użytkowników.
Rejestracja użytkownika wiąże się z przyznaniem mu większych uprawnień w stosunku do anonimowego gościa portalu.
Użytkownik może w dowolnej chwili modyfikować dane podane w toku rejestracji.

Rejestracja i dane osobowe

Proces rejestracji w portalu stosunki-miedzynarodowe.pl ma za zadanie stworzenie indywidualnego konta użytkownika, które umożliwia jego identyfikacje a także umożliwia skorzystanie z dodatkowych uprawnień.
Rejestracja wymaga podania danych identyfikacyjnych zawartych w formularzach.
Dane identyfikacyjne podane w formularzach podlegają ochronie zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997.
Zgoda na przetwarzanie swoich danych osobowych jest dobrowolna.
Dane osobowe są przetwarzane w celu:
Badań statystycznych.
Dostosowania ofert promocyjnych i wiadomości informacyjnych do użytkowników.

Każdy użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych i dowolnego ich przekształcania.
Administracja portalu stosunki-miedzynarodowe.pl korzysta z systemu plików cookies, w celach statystycznych, a także w celu zapamiętywania użytkowników, którzy logują się na portalu, co przyśpiesza prędkość wyświetlania elementów portalu, a także daje użytkownikowi możliwość zapamiętania jego hasła.

Polityka prywatności portalu stosunki-miedzynarodowe.pl wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
Zmiany dokonywane w Polityce Prywatności wchodzą w życie z dniem ogłoszenia.