Bronisław Geremek - działalność po 1989 roku

{jcomments on}Przemiany ustrojowe 1989 roku wpłynęły na zasadniczą zmianę kierunku i reorientację polskiej polityki zagranicznej. Od tej pory mieliśmy już większą swobodę działania na arenie międzynarodowej. Bronisław Geremek, założyciel Unii Demokratycznej, a później Unii Wolności, a także przewodniczący klubu parlamentarnego tej partii w latach 1990-1997, został w 1989 roku przewodniczącym Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pełnił tę funkcję do 1997 roku. Był w tym czasie orędownikiem pełnego członkostwa w UE i NATO. Polska rozpoczęła wtedy budowę solidnych fundamentów pod przyszłą integrację z tymi organizacjami. Nawiązywano także i rozszerzano zakres bezpośrednich stosunków z takimi krajami jak Niemcy, Francja czy USA. Problemem w stosunkach z Niemcami była granica na Odrze i Nysie Łużyckiej, która została ostatecznie uznana w traktacie między Rzeczpospolitą Polską a Republiką Federalną Niemiec o potwierdzeniu istniejącej między nimi granicy, który został zawarty 14 listopada 1990. W latach 1989 - 1991 prof. Geremek przewodniczył sejmowej komisji konstytucyjnej, a w latach 2000 - 2001 Komisji Prawa Europejskiego.

31 października 1997, po wyborach do sejmu, Geremek objął funkcję Ministra Spraw Zagranicznych w nowo utworzonym rządzie Jerzego Buzka. Rząd został utworzony w ramach koalicji AWS-UW.

16 września 1997, zanim Geremek objął urząd ministra, Polska rozpoczęła rozmowy akcesyjne z przedstawicielami NATO. Pierwsza runda rozmów akcesyjnych RP-NATO poświęcona była głównym zobowiązaniom politycznym zawartym w Traktacie Północnoatlantyckim. Pod koniec września odbyła się druga sesja rozmów akcesyjnych. Dotyczyła głównie aspektów obronnych członkostwa RP w NATO. W szczególności omówiono stosunek Polski do koncepcji strategicznej NATO oraz do zintegrowanej struktury wojskowej i sojuszniczego systemu planowania obronnego. 9 października odbyła się trzecia sesja rozmów dotycząca tym razem finansów, a 23 października odbyło się ostatnie spotkanie ministrów podsumowujące negocjacje.

10 listopada 1997, kilka dni po przejęciu urzędu, Minister Spraw Zagranicznych Polski wystosował do Sekretarza Generalnego NATO list, w którym strona Polska oficjalnie zaakceptowała wysokość swych składek (2,48%) do cywilnego i wojskowego budżetu Sojuszu oraz Programu Inwestycyjnego NATO w Dziedzinie Bezpieczeństwa (NSIP). Kilka dni później Geremek przekazał Sekretarzowi Generalnemu NATO list wyrażający wolę RP przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego. Dokument potwierdzał gotowość przyjęcia obowiązków związanych z członkostwem. 16 grudnia 1997 w Brukseli ministrowie spraw zagranicznych państw NATO podpisali Protokoły Akcesyjne dla Polski, Czech i Węgier.

Protokoły te w roku 1998 stanowiły przedmiot ratyfikacji w szesnastu krajach Sojuszu. Chciano zdążyć z przyjęciem nowych członków przed 50. Rocznicą powstania paktu północnoatlantyckiego. Wszystkie kraje 16 przyjęły dokumenty ratyfikacji Protokołów Akcesyjnych. 29 stycznia 1999 Sekretarz Generalny NATO, J. Solano wystosował do Polski, Czech i Węgier formalne zaproszenie do przystąpienia do Traktatu Północnoatlantyckiego.

Rząd Jerzego Buzka uznał za priorytet swojej polityki także możliwie szybką integrację ze strukturami UE. Minister Spraw Zagranicznych w swoim expose na początku marca 1998 roku wyraził zadowolenie z mających się niebawem rozpocząć negocjacji o członkowstwo w UE i stwierdził, że negocjacje będą trudnym testem dla polskich władz.

Bronisław Geremek

31 marca 1998 roku otwarto negocjacje z 6 krajami tzw. Grupy Luksemburskej (Czechy, Estonia, Polska, Słowenia i Węgry oraz Cypr). Polski Minister Spraw Zagranicznych Bronisław Geremek przedstawił stanowisko wyjściowe Polski w tych negocjacjach. Zapewnił, że Polska w pełni podziela wartości będące fundamentem jedności UE oraz cele i zasady integracji europejskiej. Wyraził w imieniu Polski gotowość do wypełniania zobowiązań, które na siebie przyjmie. Na szczycie w Kopenhadze 13 grudnia 2002 roku zakończono negocjacje. Ustalono, że Polska wraz z innymi krajami zostanie przyjęta do Unii Europejskiej 1 maja 2004 roku.

W 1998 roku prof. Geremek pełnił funkcję przewodniczącego OBWE. Był wyrazistym zwolennikiem doktryny interwencji humanitarnej w kontekście interwencji NATO przeciwko Jugosławii na tle sytuacji w Kosowie. Należał także do współinicjatorów wielkiej konferencji Ku wspólnocie demokracji z udziałem 107 państw na szczeblu ministrów spraw zagranicznych, której gospodarzem była Polska w czerwcu 2000 roku. Konferencja była poświęcona współpracy międzynarodowej na rzecz demokracji w świecie. Także w czerwcu 2000 roku Bronisław Geremek przestał pełnić funkcję ministra spraw zagranicznych.

W wyborach do Parlamentu Europejskiego 13 czerwca 2004 roku został wybrany na europosła z komitetu Unii Wolności, zdobywając w okręgu warszawskim i wśród Polonii największą liczbę głosów. W Parlamencie Europejskim był członkiem frakcji Porozumienia Liberałów i Demokratów na rzecz Europy. W 2007 roku przewodniczący państwowej komisji wyborczej przesłał Geremkowi pismo domagające się, aby złożył deklarację lustracyjną pod groźbą odebrania mu mandatu posła do Parlamentu Europejskiego. Europoseł nie złożył oświadczenia uzasadniając to między innymi tym, że składał takie oświadczenie w 2004 roku.

Prof. Geremek został nagrodzony wieloma odznaczeniami i wyróżnieniami. W 1999 roku otrzymał tytuł Człowieka Roku tygodnika Wprost, 11 listopada 2002 roku został uhonorowany przez ówczesnego prezydenta RP Aleksandra Kwaśniewskiego Orderem Orła Białego. Otrzymał także Wielki Krzyż z Gwiazdą Orderu Zasługi RFN oraz Pour le Merite (fr. Za Zasługi to najwyższy pruski i niemiecki order wojskowy do 1918 roku oraz wysokie odznaczenie cywilne do chwili obecnej). Oficer Legii Honorowej Republiki Francuskiej.

12 maja 2008 roku Bronisław Geremek wraz z prezydentem Izraela Szimonem Peresem zostali laureatami nagrody Orła Jana Karskiego. Geremek za prowadzenie Polski ku Europie, a Peres za wizję polsko - żydowskiej przyszłości. 3 dni wcześniej, 9 maja w Lozannie prof. Geremek uczestniczył w konferencji Integracja europejska - czynnik pokoju i dobrobytu zorganizowanej przez Ruch Europejski oraz Fundację Jean Monnet, gdzie wygłosił odczyt pt. Pokój i idea europejska.

Profesor Geremek kierował pracami katedry cywilizacji europejskiej, stworzonej w ramach Kolegium Europejskiego w Natolinie. Jest to ośrodek poświęcony studiom i refleksji nad historią i kulturową tożsamością Europy. Inauguracja Kolegium Europejskiego odbyła się 20 lutego 2002 roku w obecności m.in. byłego prezydenta Niemiec, Richarda von Weizsaeckera.

Bronisław Geremek zginął 13 lipca 2008 roku w wypadku drogowym na drodze krajowej nr 2 w Lubieniu w powiecie nowotomyskim. Jego samochód zjechał na przeciwległy pas jezdni i zderzył się z nadjeżdżającym z przeciwka samochodem dostawczym. Przyczyną wypadku, według prokuratora było zaśniecie prof. Geremka za kierownicą. Pogrzeb Bronisława Geremka odbył się 21 lipca 2008 i miał charakter państwowy. Msza święta żałobna odbyła się w katedrze św. Jana w Warszawie, został pochowany w Alei Zasłużonych na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. Podczas uroczystości pogrzebowych przemawiali: Lech Wałęsa, Tadeusz Mazowiecki, Janusz Onyszkiewicz, Henryk Samsonowicz, Lech Kaczyński, Bronisław Komorowski, Bogdan Borusewicz, Donald Tusk, Hanna Gronkiewicz-Waltz, Hans-Gert Pöttering, Adam Michnik i Marek Edelman.

22 lipca 2008 sala sejmowa nr 14 zajmowana przez Komisję Spraw Zagranicznych została nazwana imieniem Bronisława Geremka. 14 kwietnia 2009 owalny dziedziniec w budynku Parlamentu Europejskiego w Strasburgu otrzymał nazwę Agora Bronisław Geremek.

Literatura:

  1. Polityka zagraniczna RP 1989-2002, red. R. Kuźniar, K. Szczepanik, Warszawa 2002.
  2. http://www.geremek.pl
  3.  

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79