Ekonomia

Filtr tytułów     Wyświetl: 
# Tytuł artykułu Odsłony
1 Aktywna i pasywna polityka państwa na rynku pracy 21958
2 CIF i CIF-agent 4281
3 Dążenie do stworzenia regionalnych i globalnych zasad dotyczących zagranicznych inwestycji bezpośrednich 2796
4 Determinanty integracji gospodarczej krajów Europy Środkowo-Wschodniej 7792
5 Ewolucja międzynarodowego systemu walutowego 9435
6 Giełda towarowa jako forma organizacji rynku 5026
7 Gospodarstwo domowe jako specyficzny podmiot gospodarujący. Funkcje i cel jego działalności 12270
8 Główne problemy globalne 13739
9 Instytucjonalne formy ugrupowań integracyjnych 6428
10 Kryzysy gospodarcze w USA i Japonii 5332
11 Kurs walutowy 3333
12 Kurs walutowy jako automatyczny stabilizator 2507
13 Mechanizmy powstawania kryzysów finansowych 6358
14 Międzynarodowe przepływy technologii 4816
15 Międzypaństwowe umowy gospodarcze 2506
16 Możliwości kształtowania równowagi w gospodarce 4053
17 Niebankowe instytucje pośrednictwa finansowego. Rynek pieniężny i kapitałowy 8553
18 Nowe technologie a wzrost gospodarczy i organizacja produkcji 2533
19 Podstawowe zasady emisji obligacji w Polsce 5402
20 Polityka regionalna. Przestrzenny i regionalny wymiar polityki gospodarczej 2919
21 Polityka rozwoju gospodarczego i antycykliczna 3419
22 Polska polityka współpracy gospodarczej w latach 2005-2009 8403
23 Popytowa teoria Lindera 5061
24 Racjonalizm i realizm w polityce eksportowej 2633
25 Regulowanie rynku pracy 3634
26 Rola nowych technologii w gospodarce światowej 5189
27 Strefa wolnego handlu a unia celna 4888
28 Teoretyczne podstawy cen międzynarodowych 2254
29 Teoria przewagi absolutnej 7130
30 Wady gospodarki centralnie planowanej 12268
31 Wojna bananowa i wojna o wołowinę. Procedura karuzeli celnej 3594
32 Wpływ członkostwa w międzynarodowych organizacjach gospodarczych na politykę gospodarczą Polski 7335
33 Wpływ polityki na rozwój gospodarczy 5150
34 Zabezpieczenia w przepisach handlowych Stanów Zjednoczonych 2361
 

NewsletterWiadomość HTML?