Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

"Handlarze śmiercią", reż. Shelley Saywell, Kanada 2008 PDF Print Email
Filmy
DATE_FORMAT_LC2

Mała broń taka jak pistolety czy karabiny są prawdziwą bronią masowego rażenia. Każdego roku zabijają 500.000 osób na całym świecie. Kanadyjski filmowiec Shelley Saywell zabiera nas Somalii, gdzie broń jest częścią życia nędzy, przemocy i strachu. Lecz broń nie jest produkowana w Somalii.

Z Francji do Republiki Południowej Afryki, z Bośni do Mołdawii, USA i Kanady odbędziemy podróż po całym świecie w celu zbadania, w jaki sposób broń przedostaje się z legalnych do nielegalnych rynków, poprzez tak zwaną "szarą strefę".

Film uderza w międzynarodowy rynek handlu bronią. Saywell nawiązuje kontakty z dealerami, pilotami oraz ofiarami przemocy. Przedstawia nie tylko szokujące statystyki, ale również prawo międzynarodowe, które ignoruje problem nielegalnego handlu bronią, utrzymując tym samym wpływy w tym biznesie. Kraje z grupy G8 (Kanada, Francja, Niemcy, Włochy, Japonia, Rosja, Zjednoczone Królestwo i Stany Zjednoczone) podważają pokój i stabilność poprzez świadome przyzwolenie na dostawy broni do krajów o reżimach represyjnych, regionów uwikłanych w skrajne konflikty oraz do krajów, które pieniądze winny przeznaczać na inne cele.G8 jest odpowiedzialna za ponad 80% eksportu broni na świecie i nie zaprzestaje sprzedaży broni, wspomagając tym samym ucisk ludzi najbiedniejszych i najbardziej podatnych na cierpienie. W filmie dowiedzieć się możemy także o tym, że broń ręczna nie jest niszczona po zaraz po wojnie, ale jest przerzucana do innych obszarów objętych konfliktem zbrojnym, czasami przemycana w organach zwierząt. Dowiadujemy się również, jak handel bronią wpływa na rozwój gospodarczy w krajach trzeciego świata.

Oprócz krajów G8 odpowiedzialność spoczywa także na pojedynczych jednostkach, które nadal gwałcą i zabijają za pomocą broni z nielegalnego importu. Saywell poprzez film postawił krytyczny zarzut międzynarodowemu rynkowi handlu bronią.

Handel bronią, fakty i liczby:

 • Wartość całego oficjalnego eksportu broni to 21 mld $ rocznie.
 • Na świecie jest 639 mln sztuk broni lekkiej, oznacza to, że na 10 osób przypada 1 sztuka broni palnej. Produkuje je ponad 1tys. przedsiębiorstw z co najmniej 98 państw.
 • Co roku produkuje się 8 mln sztuk broni lekkiej.
 • Co roku produkuje się 16 mld sztuk amunicji to więcej niż 2 nowe pociski na każdego mieszkańca Ziemi.
 • 60% ogólnej liczby broni lekkiej znajduje się w rękach osób cywilnych.
 • szacuje się, że od 80 do 90% nielegalnie posiadanej broni zostało wcześniej kupionych w oficjalnym obiegu.

Ofiary

Niekontrolowane rozpowszechnianie się i nadużywanie broni, zarówno przez siły rządowe jak i różnorakie uzbrojone grupy, prowadzi do ogromnych ofiar:

 • Ponad 500 tys. ludzi rocznie ginie na skutek użycia broni konwencjonalnych; oznacza to, że co minutę ginie człowiek.
 • W I Wojnie Światowej 14% ofiar stanowili cywile; w II Wojnie Światowej wartość ta wzrosła do 67%, w przypadku niektórych współczesnych konfliktów wartość ta jest często dużo wyższa.
 • W konflikty zaangażowanych jest ponad 300 tys. dzieci-żołnierzy.
 • Tortury i prześladowania przede wszystkim ze strony policji, a więc członków aparatu państwowego były codziennością w ponad 70 krajach świata w latach 1997 2000.
 • W czasie konfliktów zbrojnych kobiety i dziewczynki są gwałcone pod lufami karabinów (w czasie konfliktu w Rwandzie zgwałcono niemal 16 tys., a w Bośni i Hercegowinie 25 tys. kobiet i dziewcząt).

Rozpowszechnianie broni uniemożliwia wielu krajom rozwój i walkę z biedą:

 • Co trzecie państwo wydaje więcej na szeroko pojętą obronność niż na ochronę zdrowia.
 • Łącznie średnio 22 mld $ wydają co roku państwa Afryki, Azji i Ameryki Łacińskiej na zbrojenia. Połowa tej sumy wystarczyłaby, aby każde dziecko z tych kontynentów poszło do szkoły podstawowej.
 • 4% produktu narodowego Salwadoru pochłaniają wydatki na opiekę medyczną dla ofiar przemocy z użyciem broni.
 • Niemal połowa (42%) państw, których wydatki na obronność są najwyższe, należy równocześnie do grupy państw o najniższym wskaźniku rozwoju. Erytrea np. przeznacza 20% dochodu narodowego na wojsko i zbrojenia.
 • W Afryce zniszczenia na skutek działań wojennych szacuje się każdego roku na 15 mld $.
 • Całkowite wydatki Pakistanu na obronność stanowią równowartość 1/3 produktu krajowego brutto tego kraju lub połowy, jeżeli uwzględni się wydatki związane ze spłatami kredytów zaciągniętych na zakup broni.