Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Korporacja PDF Print Email
Filmy
DATE_FORMAT_LC2

W XVIII w. w USA istniało zaledwie kilka korporacji, które nie funkcjonowały niezależnie. Miały wyraźnie określony statut i zadania; powoływano je do realizacji ściśle określonych celów, jak budowa mostów i dróg. Jednak w XVIII w. poglądy antykorporacyjne były powszechne wśród angielskich, francuskich czy amerykańskich intelektualistów oraz klasy średniej i niskiej. Korporacja była synonimem monopolu, wspieranego przez instytucję państwa. Słynna bostońska "herbatka" - zatopienie w Zatoce Massachusetts w 1773 r. transportu herbaty, wiezionej na pokładzie statku Dartmouth Kompanii Wschodnioindyjskiej - uwielbiana przez historyków za swój romantyczny koloryt, była w gruncie rzeczy czymś, co dziś nazwano by akcją alterglobalistów. Sam twórca Deklaracji Niepodległości, Thomas Jefferson, pisał: Wyrażam nadzieję, że zdruzgoczemy w zarodku arystokrację naszych majętnych korporacji, które już ośmielają się rzucać wyzwanie naszemu rządowi na próbę sił i urągać prawu tego kraju. Proces przeobrażeń prawnych korporacji, dokonywał się w USA od wojny secesyjnej do końca XIX wieku. Przeobrażenia te zmieniły instytucję kontrolowaną prawem w niezależny twór gospodarczo-prawny, który zaczął dominować nad państwem i nim kierować. Powstanie spółki holdingowej, prawo korporacyjne zawdzięcza niezrównanym talentom lobbistycznym Toma Scotta, który przedsiębiorstwo Pensylvania Railroad Comapny, przemienił w gigantyczną, niezależną gospodarczo siłę tak potężną, że rząd stał się raczej jej poddanym niż panem.

Stanem, w którym przeforsowano nowe prawo było New Jersey, gdzie w 1901 r. zarejestrowanych było 71% amerykańskich korporacji, mogących teraz wchodzić w posiadanie akcji każdej innej korporacji w Ameryce. Znamiennym faktem w historii było uzyskanie przez korporacje osobowości prawnej, w związku z czym, ich majątek zaczął podlegać ochronie wynikającej z Czternastej Poprawki do Konstytucji. Na ironię zasługuje fakt, że ta poprawka została dopisana pod koniec wojny secesyjnej by chronić czarnoskórą ludność ameryki, jednak np. "spośród wszystkich rozpraw, jakie toczono w Sądzie Najwyższym w okresie od 1890 do 1910 roku, podczas których odwoływano się do Czternastej Poprawki, dziewiętnaście dotyczyło czarnych mieszkańców Ameryki, a 288 korporacji . Od początku XX w. działalność korporacyjna nie podlegała już żadnym ograniczeniom czasowym, koncerny uzyskały przywilej nieśmiertelności. Miały też prawo przemieszczać się i zmieniać profil działania. Powstawaniu gigantycznych fortun zdobywanych drogą manipulacji prawnych towarzyszył "powszechny na całym świecie wzrost niezadowolenia i społecznego niepokoju, stwierdził otwarcie w 1912 r. przed członkami zarządu korporacji National City Bank of New York, wiceprezes Joseph T. Talbert. Z tego względu zdaje się być obowiązkiem każdego, kto ma wpływ na opinię publiczną i ma możliwość ją kształtować, by ... kierował nią w ten sposób, aby ślepe i instynktowne impulsy ludzkiej natury nie zniszczyły ekonomicznej organizacji kapitału. Niezadowolenia społeczne, jak oświadczył w 1909 r. E. K. Hall, wiceprezydent korporacji American Telephon & Telegraph, to nie tylko poważne niebezpieczeństwo dla własności przedsiębiorstw ale jest to, moim zdaniem, jedyne poważne zagrożenie, przed jakim stoi korporacja.