Orędzie Ronalda Reagana do władz polskich i radzieckich w związku z wprowadzeniem stanu wojennego w Polsce - 23.12.1981 r.

NewsletterWiadomość HTML?