Fabryka Szpiegów

Tym razem mamy okazję prześwietlić pracę NSA od podszewki. Przedstawione mechanizmy działania struktur wywiadowczych będą mogły nam dać odpowiedź na pytanie o zamachach 11 września, co w połączeniu z ukazanym sposobem działania agencji wobec obywateli daje nam arcyciekawy materiał.

Zobacz też:

NewsletterWiadomość HTML?