Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Energia w wielkim mieście PDF Print Email
Globalizacja
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Ponad 40% światowego zużycia energii generują budynki w metropoliach miejskich – ich systemy ogrzewania, chłodzenia i oświetlenia odpowiadają za ok. 25% globalnych emisji CO2. Co więcej, każdego dnia powstają nowe energochłonne budynki, a miliony już istniejących obecnie będą funkcjonować przez najbliższe kilkadziesiąt lat. Amsterdam promuje inteligentną energię cyfrową.

EKOLOGICZNE MIASTA

Wizualizacja ekologicznego miasta z przyszłościZ punktu widzenia ekologii i zrównoważonego rozwoju miasta są bardzo istotne. Obecnie mieszka w nich połowa ludności świata, a szacuje się, że w 2030 roku będą to dwie trzecie. W miastach zużywane jest 75 procent światowej energii, tu powstaje 80 procent gazów cieplarnianych. Dlatego ograniczenie ilości energii zużywanej w aglomeracjach i zmniejszenie ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery ma znaczenie globalne. Coroczny ranking stu największych pod względem zielonych innowacji miast, zdominowały w tym roku metropolie Hollandii: Rotterdam i Amsterdam.

Poważne zmiany zachodzą w Amsterdamie, który nadal jest jedną z największych atrakcji turystycznych świata z wieloma świetnymi, historycznymi budynkami, Muzeum Haszyszu i Marihuany. Główną atrakcją Amsterdamu są jego świetne muzea, jak znane na cały świat Rijksmuseum czy Muzeum Van Gogha, ale i wiele innych, niemniej ciekawych. Amsterdańczycy mają świadomość powagi przemian cywilizacyjno-kulturowych, których pionierami byli ich przodkowie. Teraz chcą u siebie stworzyć miasto ekologiczne, przyjazne mieszkańcom i mniej uciążliwe dla środowiska.

Amsterdam wykorzystuje termin ‘’from Power Plant to Plug’’ (od elektrowni do wtyczki) do określenia pakietu specyficznych rozwiązań innowacyjnych,
które obejmują całość cyklu energetycznego, od punktu wyjściowego w elektrowni po miejsce wykorzystania energii. Rezultaty programu jasno wykazały słuszność takiego podejścia. Miasto potwierdza swoje przekonanie, że nowe możliwości rynkowe doprowadzą do powstania kategorii technologii i usług dostarczających inteligentną energię.

ROZWÓJ KONCEPCJI ENERGII INTELIGENTNEJ

Świat wkracza w erę stosowania inteligentnego zużycia energii, jako kluczowego środka na rzecz zapewnienia efektywności energetycznej na każdym etapie jej cyklu - od elektrowni do wtyczki. Technologie umożliwiające takie działania już istnieją i to właśnie one wywrą szybki i istotny wpływ na sposób zarządzania energią w skali globalnej. Władze Amsterdamu zrozumiały, ze świat zużywa zbyt wiele energii i robi to zbyt nieefektywnie. Już od kilku lat zapotrzebowanie na energię rośnie w wyższym tempie niż jej podaż. Oznacza to, że osiągnięcie każdego kolejnego poziomu zrównoważenia tych wartości wymaga bardziej efektywnego wytwarzania, dostarczania i korzystania z energii.

Amsterdam jako pierwszy zdał sobie sprawę z faktu, że inteligentna technologia cyfrowa jest w stanie zwiększyć efektywność energetyczną na każdym etapie cyklu, od miejsca wytworzenia do miejsca zużycia energii. Inteligentne rozwiązania działają na zasadzie objęcia technologią cyfrową obszarów wytwarzania, przesyłu, dystrybucji oraz zarządzania infrastrukturą energetyczną. Stosowne aplikacje komunikacyjne i przeliczeniowe umożliwiają pozyskiwanie danych i kontrolę urządzeń, zapewniając precyzyjne wyniki, efektywne zarządzanie, bezawaryjność, bezpieczeństwo oraz stałą kontrolę kosztów. Innowacyjne przedsiębiorstwa w Holandii opracowują praktyczne rozwiązania w jego wszystkich obszarach, od inteligentnych sieci i procesów przemysłowych po systemy zarządzania budynkami, inteligentne techniki pomiaru i czujniki dla gospodarstw domowych. Rozwiązania te przynoszą wszystkim praktyczne oszczędności – dotyczy to zarówno wielkich zakładów przemysłowych, jak i najmniejszych odbiorców. Przede wszystkim jednak istnieje możliwość dokonania istotnych ulepszeń przy wykorzystaniu już funkcjonujących doświadczeń i technologii.

Inteligentna siećW przyszłości inwestycje w wytwarzanie, przesył i dystrybucję energii będą rozstrzygające przy określaniu i ulepszaniu systemów dostaw elektryczności, ale docelowo to właśnie inteligentne zarządzanie zużyciem energii w inteligentnych budynkach i domach pozwoli na osiągnięcie rzeczywistych oszczędności dzięki systemom inteligentnych sieci. Wraz ze wzrostem cen energii i zwiększającą się presją na zapewnienie rzeczywistej efektywności energetycznej, nadchodzi coraz większe zapotrzebowanie na zarządzanie całością budynku jako zintegrowanym systemem. Inteligentny budynek pozwala użytkownikom i zarządcom na optymalizację możliwych korzyści i oszczędności, kiedy urządzenia funkcjonujące w ramach różnych systemów (jak ogrzewanie, klimatyzacja i wentylacja, systemy przeciwpożarowe i bezpieczeństwa) zostają zintegrowane na jednej wspólnej platformie automatyzacji i kontroli.

Zarówno rządy, jak i miasta czy gminy pracują na rzecz tego samego celu – ograniczenia zużycia energii, zanieczyszczeń i emisji gazów cieplarnianych. Tworzą przy tym programy wspierające takie działania poprzez zapewnianie informacji, propozycje zachęt i dostarczanie zasobów umożliwiających przedsiębiorstwom osiągnięcie ogólnej redukcji wydatków operacyjnych związanych z wykorzystywaniem energii. We wszystkich sektorach panuje przekonanie, że regulacje prawne będą oddziaływać nie tylko na nowo powstające budynki i instalacje, ale już istniejące zakłady, gałęzie przemysłu i systemy infrastrukturalne.

ARCHITEKTURA OTWARTA

System zarządzania otwartą architekturąInteligentne sieci energetyczne opierają koncepcje łączenia produktów i systemów w jedną sieć elementów komunikujących się z sobą w czasie rzeczywistym na zasadach, na jakich działa internet. Architektura otwarta promowana w Amsterdamie ustanawia protokoły komunikacyjne, pozwalające na wymianę informacji i synchronizację urządzeń pomiędzy systemami kontroli pochodzącymi od różnych dostawców, w celu osiągnięcia optymalnych parametrów funkcjonowania budynku. Podczas gdy niegdyś wszystkie protokoły były wyłączne, obecnie preferowaną technologią stają się ich otwarte odmiany, zapewniając zarówno istotny potencjał efektywności, jak i wysoki poziom zarządzania energią. Jednym słowem, architektura otwarta oznacza lepszą kontrolę i uproszczenie wszystkich elementów systemu.

W tradycyjnym ujęciu, bazowe systemy poboru energii, takie jak ogrzewanie, wentylacja, klimatyzacja, oświetlenie lub kontrola dostępu działają niezależnie od siebie. Jeśli systemy pochodzące od różnych producentów nie są kompatybilne, właściciele danego zakładu czy budynku stają przed trudnym zadaniem, chcąc ulepszyć stopień efektywności swoich urządzeń. Kiedy istnieje potrzeba wymiany informacji pomiędzy urządzeniami pochodzącymi z różnych źródeł, konieczne jest stosowanie specjalnych portów dostępu. Wymaga to stosowania dedykowanego oprogramowania i urządzeń IT, co pociąga za sobą niebagatelne koszty i czas niezbędny do ich zainstalowania i serwisowania.

Dom na inteligentną energięHolenderska synergia, jaką daje połączenie oddzielnych systemów, zwiększa ilość możliwych strategii zarządzania poszczególnymi urządzeniami i obniżania zużycia energii. Użytkownicy końcowi mogą wybierać najlepsze dostępne możliwości w kategoriach inwestycji i funkcjonalności, maksymalnie wykorzystując swoje systemy kontroli w celu tworzenia bardziej efektywnych energetycznie i kosztowo, przyjaznych dla środowiska budynków. Dodatkowe korzyści obejmują m.in. sterowanie procesem z jednego miejsca, skrócony czas szkolenia i koszty serwisowania oraz „przyszłościowość” systemu, który można łatwo modyfikować wraz z powiększaniem obsługiwanej infrastruktury. Systemy oparte na standardach otwartej komunikacji stanowią autentyczną wartość dodaną dla budynków i przedsiębiorstw.

WNIOSKI

Globalny wzrost zapotrzebowania na energię wymaga odpowiedzi skuteczniejszej niż proste zwiększenie jej wolumenu. Pociąga za sobą konieczność bardziej efektywnego wykorzystania i zmiany sposobu myślenia o zarządzaniu energią. Obecnie największe możliwości w obszarze efektywności energetycznej oferuje inteligentne zarządzanie energią w aglomeracjach miejskich. Inteligentne systemy popytu w istotny sposób przyczynią się do zapewnienia systemom inteligentnych sieci możliwości uzyskiwania rzeczywistych oszczędności energii w sieci globalnej ogółem. Rozwiązanie From Power Plant to Plug zapewnienia rzeczywiste ulepszenia efektywności energetycznej w zakresie jej wykorzystania, kosztów, bezpieczeństwa i wpływu na środowisko.

Dr Cezary Tomasz SzyjkoCezary Tomasz Szyjko
dr prawa, adiunkt Akademii Humanistyczno-Ekonomicznej w Łodzi