Brazylia - analiza geopolityczna

Brazylia jest największym i najludniejszym krajem Ameryki Południowej. Liczba ludności wynosi 198 mln, powierzchnia zaś 8,5 mln km2. Graniczy z prawie wszystkimi państwami kontynentu - długość jej granicy wynosi 17 tys. km, linia brzegowa - 7,5 tys. km. Jest przy tym państwem stosunkowo młodym - niepodległość uzyskała w 1822 r., państwem demokratycznym jest zaś od 1985 r.

Pomimo tego, iż Brazylia jest państwem młodym, cechuje się zdobywaniem coraz większego znaczenia na arenie międzynarodowej (przodując w Ameryce Łacińskiej), szczególnie w sferze gospodarczej. Przed światowym kryzysem przyrost PKB Brazylii wynosił 5-6%. Zdolności finansowe tego kraju wciąż wzrastają, czego wyrazem jest uczestnictwo m.in. w G-20 i BRIC - tu w grę wchodzą rosnące zależności gospodarcze z Chinami. Dynamika eksportu i inwestycji zagranicznych utrzymuje się na wysokim poziomie. W przyszłości dobre efekty mogą przynieść inwestycje w zielone paliwa.

Od 1985 Brazylia dysponuje stabilnymi demokratycznymi instytucjami o charakterze prezydencko-parlamentarnym (II kadencja prezydenta Luli da Silvy - lewica; silna pozycja prezydenta, co wzmacnia jedność kraju przy jego federalnym charakterze) mimo dosyć niestabilnego otoczenia, oraz bliskości USA jako hegemona. Rozwój odbywa się mimo utrudnień (m.in. słabej infrastruktury i dużej ilości towarów niskoprzetworzonych w strukturze eksportu, wynikających z młodego wieku państwa). Pewnym problemem może tu być także nierówny podział dochodów w społeczeństwie (potencjalne źródło niestabilności wewnętrznej), uzależnienie od zewnętrznych źródeł energii (ropa, gaz; mimo to ogromny potencjał hydroelektryczny). Jednak pierwsze miejsca USA i Chin w eksporcie mogą gwarantować stabilne i chłonne rynki zbytu, co może się przełożyć na szybki i stabilny rozwój, wsparty protekcjonizmem w imporcie.

Głównymi determinantami pozycji Brazylii w świecie zdają się być: młody wiek państwa oraz szybki wzrost gospodarczy, przy pozytywnym rozpatrywaniu prowadzące do prognoz zwiększania roli Brazylii w świecie jako podmiotu stosunków międzynarodowych, głównie dzięki gospodarce (przy zmniejszającej się roli czynników militarnych).

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79