Dystans w stosunkach polsko-brytyjskich - analiza geopolityczna

Wielka Brytania jest państwem specyficznym, co przekłada się na jej politykę międzynarodową, która odzwierciedla geopolityczne interesy i cele tego państwa.

Do głównych wyznaczników warunkujących charakter brytyjskiej linii geopolitycznej należą: położenie geograficzne (wyspa; dystans wobec kontynentu; dawne Splendid Isolation), rozwinięta gospodarka, dojrzała sfera polityczna (zmieniają się tylko rządy, główna linia polityczna pozostaje niezmienna), oraz polityka historyczna (pewien okres dominacji nad światem; kolonie; Commonwealth; sentymenty imperialne; sojusz z USA w XX w.), co razem składa się na brytyjską formę geopolityczną (sposób uzewnętrzniania się), która jest oparta na Realpolitik, poczuciu mocarstwowości (na poziomie globalnym) oraz na sentymentach imperialnych (również globalnie). Brytyjska geopolityka mieni się więc mocarstwowym charakterem statecznego gracza światowego.

Stosunki polsko-brytyjskie, zdominowane przez siłę polityki brytyjskiej, cechować się będą więc dystansem, opartym na traktowaniu Polski jako partnera drugorzędnego w brytyjskiej strategii politycznej, potrzebnego jedynie doraźnie (vide doraźne sojusze brytyjsko-radziecki podczas II wojny światowej, i z Francją w 1956 w trakcie kryzysu sueskiego; stosunek Lloyda George`a do Polski w 1918) z racji bardzo dużej różnicy potencjałów (politycznego, gospodarczego, historycznego), oraz rozbieżnych interesów na obszarze wspólnych zainteresowań geopolitycznych (Europa: Polska - integracja; Wielka Brytania - równowaga). Wydaje się, iż pewne elementy wspólne, jeśli się pojawią, będą miały charakter również doraźny, i będą w przeważającej mierze ukształtowane i wykorzystane przez stronę brytyjską. W interesie Polski jest więc dążenie do rozszerzenia i ustabilizowania własnej pozycji polityczno-gospodarczej, wpływającej na zmianę obrazu naszego kraju na państwo stabilne, odgrywające rolę poważnego gracza europejskiego, z którym warto jest się angażować.

NewsletterWiadomość HTML?

Logowanie

Najnowsze


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_latestnews/helper.php on line 109

Najczęściej czytane


Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79

Warning: Creating default object from empty value in /modules/mod_mostread/helper.php on line 79