Turcja - analiza geopolityczna Print
Geografia polityczna i gospodarcza świata
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Turcja leży na 2 kontynentach - 3% znajduje się w Europie, pozostały obszar w Azji Mniejszej. Obszary te oddzielone są od siebie cieśninami Bosfor i Dardanele i Morzem Marmara (jedyne wyjście z M. Czarnego na M. Śródziemne). Stolicą jest Ankara. Od 1974 r. Turcja okupuje północny Cypr. Powierzchnia Turcji wynosi 783,562 km2, liczba ludności-76,805,524, co stawia ten kraj na 17 miejscu na świecie pod względem potencjału demograficznego. Gęstość zaludnienia to 94 osoby/km2. 99,8% społeczeństwa wyznaje Islam. Pod względem narodowościowym ok. 70% mieszkańców stanowią Turcy, 18%-Kurdowie (stanowiący poważny problem dla rządu), 12% - pozostałe narodowości.

Od wschodu Turcja graniczy z Gruzją, Armenią i Azerbejdżanem, od południa Irakiem, Iranem i Syrią, od zachodu z Grecją i Bułgarią. Obszary te można uznać za niestabilne (konflikt armeńsko-azerski, niestabilna sytuacja w Iraku, podejrzenia o rozwijanie programu atomowego w Iranie, kryzys w Grecji), co wywiera niekorzystny wpływ na bezpieczeństwo Turcji. W dodatku źle układają się relacje z Armenią i Grecją ze względu na zaszłości historyczne.

Od 1923 roku Turcja jest państwem laickim, o co dba armia. Jest to republika parlamentarna z prezydentem na czele.

W 1952 roku, ze względu na dobre położenie geopolityczne ("podbrzusze" ZSRR), Turcja została przyjęta do NATO. Kraj ten rozwija też współpracę z krajami leżącymi nad Morzem Czarnym w ramach Czarnomorskiej Współpracy Gospodarczej (BSEC). Od kilku lat ubiega się o przyjęcie do UE. Mimo różnic kulturowych, silnym argumentem Turcji jest ok. półmilionowa armia, która wzmocniłaby europejski system obrony.

Turcja jest jednym z 6 krajów świata, które są całkowicie samowystarczalne pod względem żywnościowym. Posiada też znaczne zasoby surowców mineralnych, przede wszystkim rud metali.

Turcja znajduje się w pierwszej dziesiątce krajów rozwijających się przyciągających największe inwestycje bezpośrednie. W 2005 r. PKB wyniosło 483 mld $, w 2008 - 657,3 mld $.