Szowinizm Print
S
DATE_FORMAT_LC2

Szowinizm oznacza postawę i ideologię, która wyraża bezkrytyczny stosunek określonej społeczności regionalnej lub lokalnej (np. miasta) do własnego narodu i państwa. Termin ten pochodzi od nazwiska fikcyjnego francuskiego żołnierza N. Chauvina, który cechował się podczas wojen bezgranicznym oddaniem i uwielbieniem dla cesarza Napoleona I (Chauvin był bohaterem jednej z francuskich komedii). Szowinizm stanowi krańcową postać nacjonalizmu. Dla szowinistów "inny" nie oznacza jedynie "mniej wartościowy" - ale wręcz wrogi.

Szowinizm może być demonstrowany w różnych sytuacjach - np. podczas spektakli, na stadionach, w innych miejscach publicznych. Przejawia się na dwóch poziomach: jako szowinizm konkretny narodowy (lokalny) i szowinizm globalny; bardzo często u tych samych osób obie postacie występują równocześnie.

Przykładem globalnego i pogardliwego szowinizmu kulturowego jest stwierdzenie Gobineau: "Ci, którzy nie czują się Francuzami, gdziekolwiek znajdują się na świecie, są cudzoziemcami".

Szowinizm - to agresywny nacjonalizm i przeciwieństwo patriotyzmu. Szowinizm i rasizm wzajemnie się dopełniają i podsycają poziom ludzkiej agresji. W sferze politycznej szowinizm prowadzi do braku tolerancji, dyskryminacji, nienawiści i wyzysku innych narodów.