Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Rasizm, antyrasizm, eugenizm PDF Print Email
R
DATE_FORMAT_LC2

Rasizm jest idealizowaniem własnej rasy i niedocenianiem innych antropologicznych i "metaforycznych" ras. Rasizm to szeroko rozpowszechniona patologia, ściśle związana z nacjonalizmem, szowinizmem i ksenofobią. Jest on często sposobem na odwrócenie uwagi społecznej od prawdziwych problemów. Podobnie jak w przypadkach etnicznej i rasowej identyfikacji, stanowi uproszczenie wizerunku "innego". Rasizm może przyjmować różne formy - np."biały" i "czarny" rasizm. "Czarny" rasizm był odpowiedzią niektórych elit afrykańskich na rasizm europejski.

Z praktykowaniem rasizmu w państwach takich, jak hitlerowskie Niemcy, Japonia, RPA czy Jugosławia, ściśle łączy się czystka etniczna i prymitywny eugenizm (grec. eugenes, dobrze urodzony) polegający na ulepszaniu własnego etnosu poprzez fizyczną eliminację przedstawicieli innych grup (Żydów, Metysów, Cyganów, chorych, słabszych).

Z kolei antyrasizm oznacza rezygnację z rasowej wyższości, co bynajmniej nie zaprzecza istnieniu poszczególnych ras.

Źródło: M. Baczwarow, A. Suliborski, Kompendium wiedzy o geografii politycznej i geopolityce, Warszawa 2003,