Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Unia Europejska
title Filter     Display Num 
Num Item Title Hits
1 Africa-EU renewable energy cooperation programme 7357
2 Bilans korzyści i kosztów włączenia polskiego rolnictwa do WPR 7569
3 ENP - Europejska Polityka Sąsiedztwa 6396
4 Europe as regulatory 'state' 5654
5 Euroregion Silesia 2955
6 Funkcjonowanie Komisji w rozszerzonej Unii Europejskiej 5321
7 Immigration policy in the European Community 3550
8 Internet jako środek komunikacji obywatelskiej w UE 6937
9 Jednolity Akt Europejski 9048
10 Komisja Europejska 9275
11 Koncepcja optymalizacji zarządzania funduszami Unii Europejskiej - doświadczenie lat 2004-2006 i prognoza na lata 2007-2013 5426
12 Kształtowanie polityki i wspólnego rynku energii w UE w wymiarze bezpieczeństwa ekonomicznego 6349
13 Międzyregionalna współpraca Polski z sąsiadami 7694
14 Motywy i główne koncepcje integracji politycznej krajów WE w latach 1950-1985 13018
15 Negocjacje Turcji z Unią Europejską - stan i perspektywy 10197
16 Papieskie refleksje o Europie - na podstawie testamentu Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" 5243
17 Parlament Europejski 9054
18 Partie polityczne w Unii Europejskiej 5981
19 Polityka konkurencji a prawa konsumentów w Unii Europejskiej 6145
20 Polityka wschodnia Unii Europejskiej i rola Polski w tej polityce 3185
21 Polska w strefie Schengen po 6 latach członkostwa 9804
22 Potencjał metropolii a polityka rozwojowa Unii Europejskiej 5603
23 Prawa człowieka i wolności narodowe w Turcji 11780
24 Priorytety przewodnictwa Polski w Radzie UE w 2011 r. w świetle Traktatu Lizbońskiego 6725
25 Proces integracji Turcji z Unią Europejską 8687
26 Programy unijne na rozwój turystyki z uwzględnieniem priorytetów środowiskowych w okresie programowania 2007-2013 5576
27 Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska 12002
28 Regional innovation strategies beyond Lisbon targets: improved regional innovation through cluster management 2773
29 Rozwój polityki audiowizualnej w Unii Europejskiej 2896
30 Rozwój wojskowych i cywilnych zdolności Unii Europejskiej w zakresie reagowania antykryzysowego 3767
31 Samorządność terytorialna Unii Europejskiej wobec globalizacji 5869
32 Samorządność terytorialna w kontekście strategii "Unia Europejska 2020" 6634
33 Slovakia's path to Euro adoption - a blueprint for Poland* 3668
34 Stosunki międzynarodowe w służbie morskiej energetyce wiatrowej 5845
35 Tendencje rozwoju administracji publicznej w Unii Europejskiej 10134
36 The Carpathians Euro-Region perspectives 4087
37 The Role of the European Union in North Korea 5217
38 Traktat z Nicei 8956
39 Udział Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej 12649
40 Wspólna Polityka Rolna 6417
41 Współpraca kulturalna w ramach Unii Europejskiej 6080
42 Wybrane aspekty integracji europejskiej. Szanse i zagrożenia 11596
43 Wymiana handlowa Turcji z Unią Europejską po zawarciu unii celnej 8425
44 Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony 9732
45 Wyzwania integracji europejsko-regionalnej 4854