Dziedziny wiedzy

Najnowsze komentarze

Newsletter

Unia Europejska
title Filter     Display Num 
Num Item Title Hits
1 Africa-EU renewable energy cooperation programme 7458
2 Bilans korzyści i kosztów włączenia polskiego rolnictwa do WPR 7762
3 ENP - Europejska Polityka Sąsiedztwa 6441
4 Europe as regulatory 'state' 5710
5 Euroregion Silesia 2992
6 Funkcjonowanie Komisji w rozszerzonej Unii Europejskiej 5371
7 Immigration policy in the European Community 3602
8 Internet jako środek komunikacji obywatelskiej w UE 7019
9 Jednolity Akt Europejski 9196
10 Komisja Europejska 9380
11 Koncepcja optymalizacji zarządzania funduszami Unii Europejskiej - doświadczenie lat 2004-2006 i prognoza na lata 2007-2013 5463
12 Kształtowanie polityki i wspólnego rynku energii w UE w wymiarze bezpieczeństwa ekonomicznego 6451
13 Międzyregionalna współpraca Polski z sąsiadami 7852
14 Motywy i główne koncepcje integracji politycznej krajów WE w latach 1950-1985 13226
15 Negocjacje Turcji z Unią Europejską - stan i perspektywy 10289
16 Papieskie refleksje o Europie - na podstawie testamentu Jana Pawła II "Pamięć i tożsamość" 5323
17 Parlament Europejski 9128
18 Partie polityczne w Unii Europejskiej 6025
19 Polityka konkurencji a prawa konsumentów w Unii Europejskiej 6224
20 Polityka wschodnia Unii Europejskiej i rola Polski w tej polityce 3247
21 Polska w strefie Schengen po 6 latach członkostwa 9889
22 Potencjał metropolii a polityka rozwojowa Unii Europejskiej 5650
23 Prawa człowieka i wolności narodowe w Turcji 12090
24 Priorytety przewodnictwa Polski w Radzie UE w 2011 r. w świetle Traktatu Lizbońskiego 6764
25 Proces integracji Turcji z Unią Europejską 8803
26 Programy unijne na rozwój turystyki z uwzględnieniem priorytetów środowiskowych w okresie programowania 2007-2013 5648
27 Rada Unii Europejskiej i Rada Europejska 12083
28 Regional innovation strategies beyond Lisbon targets: improved regional innovation through cluster management 2808
29 Rozwój polityki audiowizualnej w Unii Europejskiej 2955
30 Rozwój wojskowych i cywilnych zdolności Unii Europejskiej w zakresie reagowania antykryzysowego 3831
31 Samorządność terytorialna Unii Europejskiej wobec globalizacji 5928
32 Samorządność terytorialna w kontekście strategii "Unia Europejska 2020" 6717
33 Slovakia's path to Euro adoption - a blueprint for Poland* 3734
34 Stosunki międzynarodowe w służbie morskiej energetyce wiatrowej 6041
35 Tendencje rozwoju administracji publicznej w Unii Europejskiej 10251
36 The Carpathians Euro-Region perspectives 4138
37 The Role of the European Union in North Korea 5268
38 Traktat z Nicei 9050
39 Udział Polski we Wspólnej Polityce Zagranicznej i Bezpieczeństwa Unii Europejskiej 12809
40 Wspólna Polityka Rolna 6527
41 Współpraca kulturalna w ramach Unii Europejskiej 6272
42 Wybrane aspekty integracji europejskiej. Szanse i zagrożenia 11841
43 Wymiana handlowa Turcji z Unią Europejską po zawarciu unii celnej 8470
44 Wymiar sprawiedliwości Unii Europejskiej w świetle Traktatu z Lizbony 10015
45 Wyzwania integracji europejsko-regionalnej 4914