Czy Białorusi grozi bankructwo? Print
Aktualności
DATE_FORMAT_LC2
Nadmierne wydatki uszczuplające rezerwy walutowe oraz brak reform ułatwiających inwestycje w kraju doprowadziły do kryzysowej sytuacji. W ostatnich dniach świat obiegła informacja o prognozowanym bankructwie Białorusi. Bank Narodowy wprowadził podwójny kurs walut (ok.10 % odchylenie), co zapewne doprowadzi do dewaluacji waluty i wzrostu inflacji. Mieszkańcy Białorusi masowo wykupują towary, chcąc w ten sposób zabezpieczyć się przed spadkiem wartości rubla. Leonid Zaik, białoruski ekonomista uważa, że w tej sytuacji niezbędne jest zaciągnięcie ok. 3 mld kredytu od Rosji. Pożyczka udzielona byłaby na zasadach kredytowania podobnych do procedur Międzynarodowego Funduszu Walutowego, mimo tego Rosja obawia się, że po otrzymaniu pieniędzy rząd Białorusi nie będzie chętny do przeprowadzenia refom. Jest to scenariusz prawdopodobny, biorąc pod uwagę ambicje polityczne Łukaszenki. Mimo braku możliwości wzięcia udziału w rosyjskich wyborach prezydenckich, chętnie widzi się on na Kremlu. W obliczu kryzysu i spadku zaufania społeczeństwa zwrot w kierunku Rosji może być ostatnią deską ratunku dla kariery politycznej prezydenta Białorusi. Najbliższe dni według obietnic rządu mają przynieść stabilizację waluty. Mimo tego, że Białorusi nie grozi scenariusz grecki, sytuacja jest poważna i powinna uświadomić konieczność reformowania gospodarki kraju.