Wiceminister Kasprzak uczestniczył w konferencji energetycznej w Bazylei Print
Europa
Written by   
DATE_FORMAT_LC2

Wiceminister Kasprzak podkreślił, że polityka energetyczno-klimatyczna odgrywa bardzo ważną rolę w budowie zrównoważonego rozwoju gospodarczego. - "Unia Europejska stawia w tym obszarze coraz wyższe wymagania. Aby je osiągnąć konieczne jest jednak elastyczne podejście i uwzględnienie warunków gospodarczych poszczególnych państw członkowskich" - powiedział.

Wiceminister Kasprzak przypomniał również, że Polska przy kształtowaniu krajowej strategii sektora energetycznego wyznaczyła kilka priorytetów do zrealizowania. – "Chcemy przede wszystkim zwiększyć efektywność energetyczną oraz stworzyć nowoczesne ramy prawne dla całego sektora" – wymienił.

Nawiązał także do roli odnawialnych źródeł w bilansie energetycznym UE. – "Do 2020 roku ich udział w ogólnym zużyciu energii powinien wzrosnąć do 15 proc. Pamiętajmy jednak, że konwencjonalne surowce nadal stanowić będą podstawę unijnego energy-mix" – dodał.

***

Global Energy Basel to międzynarodowa konferencja energetyczna, która odbywa się raz w roku. Uczestniczą w niej przedstawiciele administracji, nauki, przemysłu i organizacji pozarządowych.